17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ނިއުއިން 10 ލަނޑު ޖަހައިފި

 • ނިއުއާ ދެކޮޅަށް މި މެޗުގައި ކުޅުނީ ތިމަރަފުށި
 • މި މެޗުގައި ހަމްޕު އަދި ސެންޓޭ ހެޓްރިކް ހެދި
 • ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަހަރު 10 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 04:25 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްއިން 10 ލަނޑު ޖަހައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގު ހުޅުވުމަށް ކުޅުނު މެޗުން ނިއު މޮޅުވީ 10-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ނިއުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އެވެ. އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ޖަހައިދިނީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެވެ. އެޓީމުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީއެވެ. ނިއުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އެވެ. އެޓީމުގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ޖަހައިދިނީ ސެންޓޭއެވެ.

ފަސް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ނިއުއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް އެޓީމުން ވަނީ މެޗު އެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ކުޅެފައެވެ. އެޓީމުގެ ހަވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަމްޕު ޖަހައިދިންއިރު ޕެނަލްޓީއަކުން 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ސެންޓޭ ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ހަމްޕު އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރީ މެޗުގެ 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހި ލަނޑަކުންނެވެ. ނިއުގެ ނުވަވަނަ ލަނޑު އިބްރާހިމް އަތީގު (އިއްބެ) ޖަހައިދިންއިރު އެޓީމުގެ އެންމެފަހު ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ހަސް އަދުހަމް (ސަޑޭ) އެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރިންވަނީ މިއަހަރަށް ލީގު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމްއެވެ. މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އަދި ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަހުމަދު މައުމޫން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިއަހަރު 10 ޓީމެއް ވާދަކުރާނެއެވެ. ތިމަރަފުށި މިއަހަރުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ކޮލިފައިވީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައެވެ. މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ޕްރިމިއަރ ލީގަށް ކޮލިފައިވީ އެޓީމުގެ އިތުރުން ށ. ފޯކައިދޫ އާއި ބ. ފެހެންދޫ އަދި ފ. ނިލަންދޫއެވެ. ހަމައެހެންމެ މާލޭ ލީގުން ކޮލިފައިވީ ނިއުގެ އިތުރުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ކްލަބް އީގަލްސްއާއި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަދި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އިތުރުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް