15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

އިންޑިއާ

މުމްބާއީގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ފްލައިޓެއް ވެއްޓި ފަސް މަރު

  • ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރަމުންގެންދިޔައީ ޓެސްޓް ފްލައިޓެއްގެ ގޮތުގައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 28 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 14:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  5. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  6. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
  7. ޖަރުމަނުގައި ޗޮކްލެޓް ކާރުހާނާއެއް ބަންޑުންވެ ޗޮކްލެޓުން މަގުމަތި ފުރިއްޖެ!
  8. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި


ފްލައިޓް ވެއްޓުމަށް ފަހު އަލިފާން ރޯވެފައި -- އެންޑީޓީވީ

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ކުޑަ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި މިހާދިސާ ހިނގީ މުމްބާއީގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ގަޓްކޮޕަރް ސަރަހައްދުގައެވެ. 12 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ މިހާދިސާގައި މަދުވެގެން ފަސް މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފްލައިޓުގެ ދެ ޕައިލެޓާއި، އެއާ މެއިންޓެނެންސް އިންޖިނިއަރުންނާއި އަދި މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހެކެވެ. ބޯޓު ވެއްޓިފައި ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކަށެވެ. 

ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް