25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

އިންޑިއާ

މުމްބާއީގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ފްލައިޓެއް ވެއްޓި ފަސް މަރު

  • ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރަމުންގެންދިޔައީ ޓެސްޓް ފްލައިޓެއްގެ ގޮތުގައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 28 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 14:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ފްލައިޓް ވެއްޓުމަށް ފަހު އަލިފާން ރޯވެފައި -- އެންޑީޓީވީ

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ކުޑަ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި މިހާދިސާ ހިނގީ މުމްބާއީގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ގަޓްކޮޕަރް ސަރަހައްދުގައެވެ. 12 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ މިހާދިސާގައި މަދުވެގެން ފަސް މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފްލައިޓުގެ ދެ ޕައިލެޓާއި، އެއާ މެއިންޓެނެންސް އިންޖިނިއަރުންނާއި އަދި މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހެކެވެ. ބޯޓު ވެއްޓިފައި ވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކަށެވެ. 

ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް