18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފުޓުބޯޅަ

އާ ސީޒަނަށް ނުކުންނާނީ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކުރަން: ޝަޒީން

 • އާ ސީޒަނުގެ އަމާޒަކީ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރު ކުރުން
 • ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން މި މަހު ޓީމާ ގުޅޭނެ
 • މިއަހަރުގެ ސީޒަން ވަރަށް ވާދަވެރިވާނެ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 18:48 | |

މަގުބޫލް

 1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
 3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
 4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަޒީން -- ގޫގުލް

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައިވާ އިރު، އާ ސީޒަނުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށް އެޓީމުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަޒީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝަޒީން ވިދާޅުވީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ހޯމަ ދުވަހު ފެށި އިރު، އަލަށް ގުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ޝަޒީން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަކީ ވަރަށް ވާދަވެރިވާނެ ސީޒަނެއް ކަމަށާއި އެއާއެކު ހުރިހާ ކްލަބުތަކަކުން ވެސް ދުރާލާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގްރީން ސްޓްރީޓުން ވެސް މިއަހަރަށް ވެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައިވާ އިރު، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ދެ އިރު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

ގްރީން ސްޓްރީޓް ޓީމުގައި ޒުވާން އާ ކުޅުންތެރިން ގިނައިރު އެޓީމަށް ވަނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވެސް ގެނެސްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ފަރުހާދް އިސްމާއިލް (ފަރޭ) އާއި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކުޅުނު އަހުމަދު ރަޝީދު (އައްމަޑޭ) އާއި ޓީސީ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބު ޒެފްރޯލް އަށް އިރުޝާދު ދިން އަހުމަދު މުހައްމަދު އަދި ޓީސީ އަށް ކުޅުނު މުހައްމަދު ޝަފްރާޒް (ސައްޕެ) ގެނެސްފަ އެވެ.

 

ޝަޒީން ވިދާޅުވީ މިހާރު ތިބި ދިވެހި ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން އެޓީމު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިން ވެސް މި މަހުގެ 25 ހިސާބުގައި ޓީމާއި ގުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވަނީ ފާއިތުވި ސީޒަންގައި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި ޖަޕާންގެ ކީޕަރު ޔުން ކޮޗީ ޔޫކްރޭންގެ ޑިފެންޑަރަކާއި، މިޑްފީލްޑަރެއްގެ އިތުރުން ހަމަ އެގައުމުގެ ފޯވާޑެކެވެ.

 

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ޑިފެންޑަރު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ސީޒަނަށް ނުކުންނަ ގްރީން ސްޓްރީޓުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ ސީޒަނުގައި އެ ކްލަބުން ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ފުޓުބޯޅަ ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް