25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ރާޖް ކުމާރާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވުން: ޝްރައްދާ

  • ޝޫޓިންތައް ދިޔައީ ވަރަށް މަޖާކޮށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 00:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ޝްރައްދާ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ރާޖް ކުމާރު ރާއޯއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށް ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސަކްތީ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު ޝްރައްދާގެ ކުރިއަށް އަންނަން އޮތް ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސްޓްރީ" ގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ ރާޖް ކުމާރު ރާއޯއާ އެކުގައެވެ.

ޝްރައްދާ ބުނެފައި ވަނީ މިއީ އޭނާ  ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ދިޔައީ ވަރަށް މަޖާކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ރާޖު ކުމަރު ރާއޯއަކީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި 19 ވަނަ އައިފާ އެވޯޑްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝްރައްދާ ބުނީ ރާޖުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޝައިނާ ނެހެވާލްގެ ބައޯޕިކްގެ މަސައްކަތްތައް ގޮސްފައި ވަނީ ކިހާ ހިސާބަކަށްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޝްރައްދާ ބުނެފައި ވަނީ "ސްޓްރީ"ގެ ޝޫޓިންތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި "ބައްޓީ ގުލް މީޓަރ ޗާލޫ" ޝޫޓިން ވެސް އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ "ސާހޯ" ގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ އެއީ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ބައޯޕިކްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް