20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ތެޔޮ ރިގްތައް

ތެޔޮ ރިގްތައް ނައްތާލުމަށް ކުރާ ޚަރަދުން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަވެއްޖެ

  • ފުރަތަމަ އަންދާޒާ ކުރެވުނީ 78.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚަރަދު އަރާނެ ކަމަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 23:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ޖަރުމަނާއި ނޯވޭ އަދި އިގިރޭސިވިލާތު ކަނޑު އިންވެގެން ގާއިމުކޮށްފައިވާ އޮއިލް ރިގެއް -- ޓްވިޓަރ

ޖަރުމަނާއި ނޯވޭ އަދި އިގިރޭސިވިލާތު އިންވެގެން އޮންނަ ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ނައްތާލަން ނިންމާފައިވާ ތެޔޮ ރިގްތައް ނައްތާލުމަށް ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވުނު ޚަރަދުން 2.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އޮއިލް އެންޑް ގޭސް އޮތޯރިޓީ (އޯ.ޖީ.އޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އޯ.ޖީ.އޭ އިން މިދިޔަ އަހަރު ބުނީ އެތަންތަން ނައްތާލުމަށް 78.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ޚަރަދުތައް ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރާއި އެތަން ހިންގައިފައިވާ މީހުންނާ ދެމެދު ހަމަހަމައަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެތަން ނައްތާލުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ.

އޯ.ޖީ.އޭ އިން ބުނީ ތެޔޮ ރިގް ނައްތާލުމުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް، އަންދާޒާކުރެވުނު ޚަރަދުގެ އަގު ކުޑަވެ 76.5 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ތިރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޯ.ޖީ.އޭގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް ގަންތާ ނިއުކޮމްބޭ ވިދާޅުވީ ތެޔޮ ރިގް ނައްތާލުމުގައި ގިނަ ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމަށް ދާ ޚަރަދު ވީހާ ވެސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިކަން ކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި، އޯ.ޖީ.އޭ އަދި އެތަންތަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވަރަށް އެކުއެކީގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް