17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ތެޔޮ ރިގްތައް

ތެޔޮ ރިގްތައް ނައްތާލުމަށް ކުރާ ޚަރަދުން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަވެއްޖެ

  • ފުރަތަމަ އަންދާޒާ ކުރެވުނީ 78.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚަރަދު އަރާނެ ކަމަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 23:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ޖަރުމަނާއި ނޯވޭ އަދި އިގިރޭސިވިލާތު ކަނޑު އިންވެގެން ގާއިމުކޮށްފައިވާ އޮއިލް ރިގެއް -- ޓްވިޓަރ

ޖަރުމަނާއި ނޯވޭ އަދި އިގިރޭސިވިލާތު އިންވެގެން އޮންނަ ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ނައްތާލަން ނިންމާފައިވާ ތެޔޮ ރިގްތައް ނައްތާލުމަށް ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވުނު ޚަރަދުން 2.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އޮއިލް އެންޑް ގޭސް އޮތޯރިޓީ (އޯ.ޖީ.އޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އޯ.ޖީ.އޭ އިން މިދިޔަ އަހަރު ބުނީ އެތަންތަން ނައްތާލުމަށް 78.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ޚަރަދުތައް ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރާއި އެތަން ހިންގައިފައިވާ މީހުންނާ ދެމެދު ހަމަހަމައަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެތަން ނައްތާލުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ދިރާސާތައް ކުރަމުންނެވެ.

އޯ.ޖީ.އޭ އިން ބުނީ ތެޔޮ ރިގް ނައްތާލުމުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް އިތުރުވެފައި ވީނަމަވެސް، އަންދާޒާކުރެވުނު ޚަރަދުގެ އަގު ކުޑަވެ 76.5 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ތިރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޯ.ޖީ.އޭގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް ގަންތާ ނިއުކޮމްބޭ ވިދާޅުވީ ތެޔޮ ރިގް ނައްތާލުމުގައި ގިނަ ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމަށް ދާ ޚަރަދު ވީހާ ވެސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިކަން ކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި، އޯ.ޖީ.އޭ އަދި އެތަންތަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވަރަށް އެކުއެކީގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް