20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ

ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ އަންނަ ޖުލައި މަހު ފަށަނީ

 • މިއެކްސްޕޯގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • މިއީ ތިންވަނަ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ
 • ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 5 ގައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 20:41 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
 2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
 3. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
 4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
 5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 7. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން
 8. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަން 2019 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި


ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ -- ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ހައިރައިސް ކުންފުނިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދާނީ ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ތިން ދުވަހު ވެސް އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރު ފަހު 2 ކުން ހަވީރު 4 އަކަށް އަދި ރޭގަނޑު 8 ކުން 11 އަށެވެ. މި އެކްސްޕޯގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމެވެ.

މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 24 އެގްޒިބިޓަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 1. އިނަރ މޯލްޑިވްސް އެންޑް އޭސް އެވިއޭޝަން ސާރވިސް
 2. ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލް
 3. ސިންގަޕޫރު ޓުއަރިޒަމް
 4. މެލޭޝިއާ ޓުއަރިޒަމް
 5. ތައިލެންޑް ޓުއަރިޒަމް
 6. ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން ބޫޓާން
 7. އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
 8. ދިރާގު
 9. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
 10. އަލް މަނާސިކް މޯލްޑިވްސް
 11. އެޓޯލް ޓްރާންސްފަރ
 12. ހެއި މޯލްޑިވްސް
 13. މޫދު ހޮލިޑޭސް
 14. އެއަރޕޯޓް ބީޗް ހޮޓެލް
 15. ޑައިވަސް ލޮޖް
 16. އެޓޯލް ސްކޫބާ
 17. ޓްރިޕް ވެރިން
 18. ޓްރޮޕިކަލް ޑިސްކަވަރީޒް، ސްރީލަންކާ
 19. ކޮކާ ވިލާ
 20. އަރާމު ހޮލިޑޭ އެންޑް ސްޕާ
 21. ވެލާނާ ހޮޓެލްސް
 22. ދިގުރަށް ރީޓްރީޓް ބީޗް
 23. ކާނި ހޮޓެލްސް
 24. ޓްރެވަލް ކަނެކްޝަންސް މޯލްޑިވްސް

އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ގިނަ އިނާމްތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ މަހާސިންތާގެ މަގްސަދަކީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ހިއްސާކުރުން ކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުންޏެވެ.

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަކީ ދަތުރު ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ ކަމަށްވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެކްސްޕޯއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިއީ ހައިރައިސުން ބާއްވާ ތިންވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް