26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ

ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ އަންނަ ޖުލައި މަހު ފަށަނީ

 • މިއެކްސްޕޯގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • މިއީ ތިންވަނަ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ
 • ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 5 ގައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 20:41 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
 3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 4. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
 5. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
 6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
 7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
 8. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު


ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ -- ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ހައިރައިސް ކުންފުނިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދާނީ ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ތިން ދުވަހު ވެސް އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރު ފަހު 2 ކުން ހަވީރު 4 އަކަށް އަދި ރޭގަނޑު 8 ކުން 11 އަށެވެ. މި އެކްސްޕޯގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމެވެ.

މިފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި 24 އެގްޒިބިޓަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 1. އިނަރ މޯލްޑިވްސް އެންޑް އޭސް އެވިއޭޝަން ސާރވިސް
 2. ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލް
 3. ސިންގަޕޫރު ޓުއަރިޒަމް
 4. މެލޭޝިއާ ޓުއަރިޒަމް
 5. ތައިލެންޑް ޓުއަރިޒަމް
 6. ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން ބޫޓާން
 7. އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
 8. ދިރާގު
 9. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
 10. އަލް މަނާސިކް މޯލްޑިވްސް
 11. އެޓޯލް ޓްރާންސްފަރ
 12. ހެއި މޯލްޑިވްސް
 13. މޫދު ހޮލިޑޭސް
 14. އެއަރޕޯޓް ބީޗް ހޮޓެލް
 15. ޑައިވަސް ލޮޖް
 16. އެޓޯލް ސްކޫބާ
 17. ޓްރިޕް ވެރިން
 18. ޓްރޮޕިކަލް ޑިސްކަވަރީޒް، ސްރީލަންކާ
 19. ކޮކާ ވިލާ
 20. އަރާމު ހޮލިޑޭ އެންޑް ސްޕާ
 21. ވެލާނާ ހޮޓެލްސް
 22. ދިގުރަށް ރީޓްރީޓް ބީޗް
 23. ކާނި ހޮޓެލްސް
 24. ޓްރެވަލް ކަނެކްޝަންސް މޯލްޑިވްސް

އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ގިނަ އިނާމްތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ މަހާސިންތާގެ މަގްސަދަކީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ހިއްސާކުރުން ކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުންޏެވެ.

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަކީ ދަތުރު ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ ކަމަށްވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެކްސްޕޯއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިއީ ހައިރައިސުން ބާއްވާ ތިންވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް