17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އެމެރިކާ-ޗައިނާ

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އާ ދެމެދު މަޝްވަރާތަކެއް ފަށައިފި

  • އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު މެޓިސް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަންގާރަ ދުވަހު
  • އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޗައިނާގެ ރައީސް އާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާނެ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 14:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


އެމެރިކާ ދިފާއީ ވަޒީރު މެޓިސް -- އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އާ ދެމެދު ކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަކަކީ "ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަދި ތެދުވެރި" މަޝްވަރާތަކެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވަޒީރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުތް ޗައިނާ ކަނޑާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ އެކި ކަންކަމުގައި ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އާ ދެމެދު ހިޔާލު ތަފާތުތައް އުފެދިފައިވީ ނަމަވެސް، ދެގައުމުގެ މެދުގައި ކުރިއަށް ދަނީ "ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް" މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އަންގާރާ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ޖިމް މެޓިސް ވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ 2014 ގެ ފަހުން ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕެންޓަގަންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އަށެވެ.

ޗައިނާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޖިމް މެޓިސް، ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށްވާތީ ކަަމަށެވެ. މެޓިސް ވަނީ ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖެނެރަލް ވެއި ފެންގޭ އަށް އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވެސް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އާ ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހާކަތަކުގައި ޗައިނާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖެނެރަލް ވެއި ފެންގޭ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި އަދި މުޅި ދެގައުމުގެ ގުޅުމަށް ވެސް ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމުން ނުކުރުމުން ދެގައުމުވެސް، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަރައްގީވުމުގައި އަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ޖެނެރަލް ފެންގޭ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް