16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ހޭލުންތެރިކުރުން

ހުޅުމީދޫގައި ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  • ކުށް މަދު ކުރުމަށް ދަނީ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަމުން
  • ވަގުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ދީފައިވޭ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 13:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  4. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  5. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  6. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  7. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ތެރެއިން -- ޕޮލިސް

ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކުށް މަދު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ހުޅުމީދޫގައި ހިންގާ ހުރިހާ ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވަގުންނަށް ފުރުޞަތު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވުމާއި، ފިހާރަ ބަންދު ކުރާއިރު ފިހާރައިގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުމާއި، ފިހާރަ ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވުނުތޯ ޔަޤީން ކުރުމާއި، ފައިސާގެ ވަގު ނޫޓް ދެނެގަންނާނެ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމުގެ އިތުރުން ސީސީޓީވީ ނެތް ފިހާރަ ތަކުގައި އެ ކެމެރާތައް ހަރުކުރުމަށް އިރުޝާދު ވަނީ ދީފައެވެ.

އޮޅުވާލައިގެންނާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، އެކައުންޓާއި ކޭޝްކާރޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ގުޅާ ފަރާތްތަކާއި، އުޅަނދުތައް ޕާރކު ކުރުމުގައި ހިނގާ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މަގުގެ އެއްފަރާތެއްގައި ޕާރކް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ވެސް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މިފަދަ އެކިއެކި ޕްރާގްރާމްތައް އަތޮޅުތެރޭގެ ފުލުހުން އިސް ނަގައިގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް