19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވޫޑް

ގޯލްޑްގެ ޓެރެއިލާ އަށް ބޮލީވޫޑުން ތައުރީފު އޮހެނީ!

  • ވަރުން ދަވަން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ކޮންކަހަލަ ހިތްގައިމު ޓްރެއިލާ އެއްކަމަށް
  • އަނޫރާގް ކެޝްޔަޕް ބުނެފައިވަނީ މި ޓްރެއިލާއަކީ ވަރަށް "ހަބޭސް" ޓްރެއިލާ އެއް ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 03:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ގޯލްޑްގެ ކަވަރ - އެ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާރ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް އަންނަނީ އޮހެމުން -- ޓްވިޓަރ

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި އަކްޝޭ ކުމާރާއި ޓީވީ ތަރި މޮނީ ރޯއީ ލީޑް ރޯލުންގެ ފެނިގެންދާ "ގޯލްޑް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލުމާއި އެކު ބޮލީވޫޑްގެ ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން އެ ފިލްމަށް ތައުރީފު އޮހެން ފަށައިފި އެވެ.

އެގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޑައިރެކްޓަރ ކަރަން ޖޯހަރު ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާ ހެންޑްލްގައި އެފިލްމަށް ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ. ކަރަން ބުނެފައިވަނީ އެ ޓްރެއިލާ އިން ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފި ކަމަށާއި މި ފިލްމް ވެގެންދާނީ ވަރަށްވެސް ބިޔަ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ކަމަށެވެ.

އެކްޓަރ ވަރުން ދަވަން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ކޮންކަހަލަ ހިތްގައިމު ޓްރެއިލާ އެއްކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑައިރެކްޓަރ އަނޫރާގް ކެޝްޔަޕް ބުނެފައިވަނީ މި ޓްރެއިލާއަކީ ވަރަށް "ހަބޭސް" ޓްރެއިލާ އެއް ކަމަށެވެ.

އެކްޓްރެސް ޑައާނާ ޕެންޓީ ބުނެފައިވަނީ އެހާމެ ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި ފިލްމްގައި ފެނިގެން ދަނީ އެހާމެ ވަރުގަދަ ތަރިން ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ އެންމެގެންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ ތައުރީފަށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިސަރ ފަރްހާން އަކްތަރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. ފަރުހާން ބުނެފައިވަނީ އެއީ މުޅި ޓީމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

ރީމާ ކަތުގީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ގޯލްޑް" މި ފިލްމަކީ 1947 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ އަށް މިނިވަންކަން ލިބުމަށް ފަހު  12 އޮގަސްޓް 1948 ގައި އޮލިމްޕިކްގައި އިންޑިއާ އަށް ހޮކީން ރަން މެޑެލް ގެނެސްދޭ ހާދިސާ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރާ މިފިލްމަކީ މޮނީ ޜޯއީ ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް