16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް އަދި ޑެންމާކްގެ މެޗު، މި ވާރލްޑް ކަޕްގައި ލަނޑެއް ނުފެނުނު ފުރަތަމަ މެޗު

  • މި ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 03:16 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޑެންމާކް އަދި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ފްރާންސް އަދި ޑެންމާކް ކުޅުނު މެޗު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

މޮސްކޯގެ ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 0-0 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މިއީ ވާރލްޑް ކަޕްގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި ތިންވަނަ މެޗަށްވާއިރު އެންމެފަހުން 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި މި ދެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މި މެޗާއި ކުރިމަތިލިއިރު ވެސް ފްރާންސަށް އޮތީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންވެފައެވެ. ޑެންމާކަށް މި މެޗު އެއްވަރުކޮށްގެން ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ.

ޑެންމާކް އެންމެފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ އެގާރައިން ތިން ބަދަލެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ފްރާންސްގެ ޓީމަށް ހަ ބަދަލެއް އެޓީމުގެ ކޯޗު ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް މާ އެދެވޭ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ހާފުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ގޯލާއި އަމާޒުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެއޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ޑެންމާކުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ފްރާންސްގެ ކީޕަރު ދިފާއުކުރިއެވެ. އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން އެރިކްސެން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވެސް ގޯލަށް ނުވަދެ ދިޔައީ ހަމަކިރިޔާއެވެ. މެޗުގެ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަބިލް ފެކިރް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ޑެންމާކްގެ ކީޕަރު ކެސްޕަރ ޝްމައިކަލް މަތަކުރިއެވެ.

މި ދެޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު މެޗަކީ މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ކުޅެވުނު 37 ވަނަ މެޗަށްވާއިރު މިއީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި މި ވާރލްޑް ކަޕްގައި އެއްވަރުވި ފުރަތަމަ މެޗުވެސްމެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ފްރާންސްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ވާރލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ފިޔަވަހި އެއްވަނަ މަގާމުގައި އޮވެގެން އެޓީމުން ނިންމާލި ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ލިބުނު ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ފްރާންސްއިން ހޯދިއިރު ދެވަނައިގައި އޮތް ޑެންމާކަށް ލިބިފައިވަނީ ފަސް ޕޮއިންޓްއެވެ. ތިންވަނައިގައި އޮތް ޕެރޫއަށް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓްއެކެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި މި ގްރޫޕްއިން އެއްވަނަ ހޯދި ފްރާންސް ނުކުންނާނީ އާޖެންޓީނާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ޑެންމާކް ނުކުންނާނީ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް