22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: އެންމެފަހު ވަގުތު އާޖެންޓީނާ ވެސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

 • ޖާގަ ހޯދީ ނައިޖީރިއާ ބަލިކޮށް ގްރޫޕުގެ ދެ ވަނަ މަގާމު ހޯދައިގެން
 • އާޖެންޓީނާގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ މެސީ އަދި ރޯހޯ
 • ދެވަނަ ބުރުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާޖެންޓީނާ ނުކުންނާނީ ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 01:39 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
 3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
 4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
 6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
 7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
 8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


މެސީ އަދި ރޯހޯ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ އެންމެފަހު މެޗުގައި ނައިޖީރިއާ ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ މަގާމު ހޯދައިގެންނެވެ. ސެއިންޓް ޕީޓަސްބަރގްގައި ހުންނަ ނިއު ޒެނިތު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މީގެކުރިން ވާރލްޑް ކަޕްގައި މި ދެޓީމު ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު އެ ހަތަރު މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކުރީ އާޖެންޓީނާއެވެ. މި މެޗުން ނައިޖީރިއާ މޮޅުވިނަމަ ނުވަތަ އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެޓީމަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިބެން އޮތެވެ. ހަމައެހެންމެ އާޖެންޓީނާއަށް ދެވަނަ ބުރަށް ދެވެން އޮތީ މި މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ ޓީމުން ބަދަލެއް ފެނިފައިނުވާއިރު އާޖެންޓީނާގެ ޓީމުން ވަނީ ފަސް ބަދަލެއް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން އާޖެންޓީނާގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާއަށް މެޗުގެ ލީޑު ލިބިގެންދިޔައީ އެވަރ ބަނޭގާގެ ބޯޅައަކުން ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ޖަހައިދިން ލަނޑަކުންނެވެ. އޭގެފަހުން ވެސް އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި މެސީ ފޮނުވާލި ހިލޭޖެހުމެއް އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ އާޖެންޓީނާއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ނައިޖީރިއާއިން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 49 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. ނައިޖީރިއާއިން އެއްވަރުކުރީ މެޗުގެ 49 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ވިކްޓަރ މޯސެސް ޖަހައިދިން ލަނޑުންނެވެ.

ނަތީޖާ އެއްވަރުވެފައި އޮތުމާއެކު އާޖެންޓީނާ މުބާރާތުން ކެޓުމުގެ ބިރު އޮތެވެ. މި ބިރާއެކު އެޓީމުން ވަނީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ކުރިޔަށް ޖެހިގެން ކުޅެފައެވެ. މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ނައިޖީރިއާއިން ޕެނަލްޓީއެއް ހޯދުމަށް އެޕީލްކުރި ނަމަވެސް ރެފްރީ ވަނީ ވީއޭއާރް ބެލުމަށްފަހު ޕެނަލްޓީއެއް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. މެޗުގެ 86 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލުން އަނބުރާ އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މާކޯސް ރޯހޯއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ގެބްރިއެލް މަކާޑޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި މެސީ ޖެހި ލަނޑު ވެގެންދިޔައީ މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ހުރިހާ މެޗެއް އެއްކޮށް ޖެހި 100 ވަނަ ލަނޑެވެ.  

ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު ތިން މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ކްރޮއޭޝިއާއެވެ. ދެވަނަ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އާޖެންޓީނާއަށް ލިބޭއިރު ނައިޖީރިއާއަށް ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ލިބެނީ ތިންވަނައެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އެއް ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ވާރލްޑް ކަޕްގައި އަލަށް ވާދަކުރާ އައިސްލޭންޑްއެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާޖެންޓީނާ ނުކުންނާނީ ފްރާންސާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ކްރޮއޭޝިއާ ނުކުންނާނީ ޑެންމާކާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް