24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: އެންމެފަހު ވަގުތު އާޖެންޓީނާ ވެސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

 • ޖާގަ ހޯދީ ނައިޖީރިއާ ބަލިކޮށް ގްރޫޕުގެ ދެ ވަނަ މަގާމު ހޯދައިގެން
 • އާޖެންޓީނާގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ މެސީ އަދި ރޯހޯ
 • ދެވަނަ ބުރުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާޖެންޓީނާ ނުކުންނާނީ ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 01:39 | |

މަގުބޫލް

 1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
 2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 5. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
 7. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 8. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު


މެސީ އަދި ރޯހޯ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ އެންމެފަހު މެޗުގައި ނައިޖީރިއާ ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ މަގާމު ހޯދައިގެންނެވެ. ސެއިންޓް ޕީޓަސްބަރގްގައި ހުންނަ ނިއު ޒެނިތު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މީގެކުރިން ވާރލްޑް ކަޕްގައި މި ދެޓީމު ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު އެ ހަތަރު މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކުރީ އާޖެންޓީނާއެވެ. މި މެޗުން ނައިޖީރިއާ މޮޅުވިނަމަ ނުވަތަ އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެޓީމަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިބެން އޮތެވެ. ހަމައެހެންމެ އާޖެންޓީނާއަށް ދެވަނަ ބުރަށް ދެވެން އޮތީ މި މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ ޓީމުން ބަދަލެއް ފެނިފައިނުވާއިރު އާޖެންޓީނާގެ ޓީމުން ވަނީ ފަސް ބަދަލެއް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން އާޖެންޓީނާގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާއަށް މެޗުގެ ލީޑު ލިބިގެންދިޔައީ އެވަރ ބަނޭގާގެ ބޯޅައަކުން ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ޖަހައިދިން ލަނޑަކުންނެވެ. އޭގެފަހުން ވެސް އާޖެންޓީނާއަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި މެސީ ފޮނުވާލި ހިލޭޖެހުމެއް އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ އާޖެންޓީނާއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ނައިޖީރިއާއިން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 49 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. ނައިޖީރިއާއިން އެއްވަރުކުރީ މެޗުގެ 49 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ވިކްޓަރ މޯސެސް ޖަހައިދިން ލަނޑުންނެވެ.

ނަތީޖާ އެއްވަރުވެފައި އޮތުމާއެކު އާޖެންޓީނާ މުބާރާތުން ކެޓުމުގެ ބިރު އޮތެވެ. މި ބިރާއެކު އެޓީމުން ވަނީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ކުރިޔަށް ޖެހިގެން ކުޅެފައެވެ. މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ނައިޖީރިއާއިން ޕެނަލްޓީއެއް ހޯދުމަށް އެޕީލްކުރި ނަމަވެސް ރެފްރީ ވަނީ ވީއޭއާރް ބެލުމަށްފަހު ޕެނަލްޓީއެއް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. މެޗުގެ 86 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލުން އަނބުރާ އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މާކޯސް ރޯހޯއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ގެބްރިއެލް މަކާޑޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި މެސީ ޖެހި ލަނޑު ވެގެންދިޔައީ މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ހުރިހާ މެޗެއް އެއްކޮށް ޖެހި 100 ވަނަ ލަނޑެވެ.  

ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި ކުޅުނު ތިން މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ކްރޮއޭޝިއާއެވެ. ދެވަނަ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އާޖެންޓީނާއަށް ލިބޭއިރު ނައިޖީރިއާއަށް ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ލިބެނީ ތިންވަނައެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އެއް ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ވާރލްޑް ކަޕްގައި އަލަށް ވާދަކުރާ އައިސްލޭންޑްއެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާޖެންޓީނާ ނުކުންނާނީ ފްރާންސާއި ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ކްރޮއޭޝިއާ ނުކުންނާނީ ޑެންމާކާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް