13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ދިވެހި ފިލްމް

އައްޒަ އާއި މުއާ އުޅެނީ ރައްޓެހި ވެގެންތަ؟

  • އައްޒަ ބުނީ އެދެތަރިންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށް
  • މުއާ އަހާފައިވަނީ އައްޒަ ބުނީ ކީކޭތޯ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 01:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


އަބްދުﷲ މުއާޒް އަދި މަރިޔަމް އައްޒާ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގަދައަށް އިވެމުންދާއެއްވާހަކައަކީ މަރިޔަމް އައްޒާ އައި އަބްދުﷲ މުއާޒް ރައްޓެހިވެގެން އުޅެ ވާހަކަ އެވެ.

މި ދެތަރިންގެ ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން އައްޒަ ބުނީ އެދެތަރިންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ވާހަކަތައް ޝެއާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ދެމީހުން އެކުގައި ބޭރަށް ކޮފީތަކަށް ގޮސް ހަދާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސީދާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޒަ ބުނެފައިވަނީ ކުރިން އެދެމީހުންގެ ގުޅުން ހީނަރުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް "ލީނާ" ގެ ފިލްމްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މުއާވެސް މި ދެތަރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.

މުއާ ބުނެފައިވަނީ މީޑިއާގައި ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވޭނެ ކަމަށާއި ދެކޭވޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ހަގީގަތަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ.

"ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ނުވާނެ ހަގީގަތަކަށް. މި ވެރިކަންވެސް ވެއްޓެނީއޭ މިވެނި ދުވަހެއްގައި ވެއްޓޭނެއޭ މީހުން ކިޔާ.އެކަމު އެކަމެއްވެސް ނުއެއް ވޭދޯ" މުއާ ބުންނެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން މުއާ ފުރަމަތަ އަހާފައިވަނީ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އައްޒަ ބުނީ ކީކޭ ތޯއެވެ.  

އަދި ހަމަ އައްޒަވެސް އަހާފައިވަނީ މުއާ ދިނީ ކޮންޖަވާބެއް ތޯއެވެ.

މުއާ އާއި އައްޒަގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާއިރު މި ދެތަރިންވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައެވެ.

އަދި އެކައިވެންޏަށް މިދެމީހުންނަށް ވެސް ވަނީ ދަރިއަކު ލިބިފައެވެ.

މިދެތަރިން އެކުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިލްމެއްގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެން މުއާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ލީނާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އައްޒަ އެވެ.

މުއާ ކޯ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރާ މިފިލްމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވީ ނަމަވެސް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ވަކި ދުވަހެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ފިލްމަކުން މިދެތަރިން އެކުގައި ފެނިފައި ނުވިނަމަވެސް މި ދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ ދެ ވީޑިއޯ ލަވައިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެއީ ބެލުންތެރިންގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ "ކިޔާދޭނަމޭ ހިތް އެދޭހާ" އަދި "ހިތުގަވޭ ތިރީތި އަސަރު" މި ދެލަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސޮނި23

5 މަސް ކުރިން

އަސްލު މުއާ އާ އައްޒަ މެޗުވޭ.. އެކަމަކު މުއާ ޝާޔަން މެޗެއް ނުވޭ.. އަދި ޖުމާ އާ އައްޒަވެސް މެޗެއް ނުވޭ.. ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ވިޔަސް.. އެހެން ވީމަ ތީ މުއާ މާކުރިންވެސް ހިތްކިޔާފަ އޮތް މަންޖެއެއް ވީމަވެސް ތިކަން ކުރަން ފެނޭ

2
0
Ais

5 މަސް ކުރިން

Azza mery kuranya rangalhuvaanee hama juma..eyoh huriha dhuvahu 2 meehun ehkoh ulhe ulhefa nuvaane ehen hafhakah..mua ves wife varikuree hama azza dhekeloabivaniyye kiyakiyafa azza kairiyah dhaan

0
0