19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވޫޑް

ރަންބީރާއި އާލިއާ އެކުގައި ސަންޖޭދަތުގެ ގެއަށް!

  • މި ދެ ލޯބިވެރިން ސަންޖޭ ގެ ގެއަށް ގޮސްފައިވަނީ ސަންޖޭގެ ދައުވަތަކަށް ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 00:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


އާލިއާ ބަޓް އާއި ސަންޖޭދަތު -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސަންޖޭދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރާ ފިލްމް " ސަންޖޫ" މިމަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް "ސަންޖޫ" ގައި ސަންޖޭދަތުގެ ރޯލް އަދާ ކުރާ ރަންބީރާއި އޭނާގެ ލޯބި ވެރިޔާ އާލިއާ ބަޓް ސަންޖޭދަތުގެ ގެއަށް ގޮސްފިއެވެ.

ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ މި ދެ ލޯބިވެރިން ސަންޖޭ ގެ ގެއަށް ގޮސްފައިވަނީ ސަންޖޭގެ ދައުވަތަކަށް ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށެވެ.

މިދެތަރިން އެކުގައި ސަންޖޭގެ ގޭ ކައިރިއަށް ކާރު މަޑުކޮށްލާ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކަޅު ކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ލާފައި މި ޖޯޑު ތިބިއިރު ރަންބީރު ވަނީ އޭނާ އަޅާފައި ހުރި ތޮފިން ކެމެރާތަކަށް މޫނު ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ކާރުން ފެބުމަށްފަހު ސަންޖޭއާއި ހަގުކޮށްލާ ފޮޓޯ އަކާއި ރަންބީރުގެ މޫނުގައި ސަންޖޭ ގެ ދެއަތުން ހިފަހައްޓައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ހުރި ފޮޓޯ އެއްވެސް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މިކެއުމަށް "ސަންޖޫ" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ އާއި ސަންޖޭގެ ޅިޔަނު ކުމާރު ގައުރަވް އަށް ވަނީ ދައުވަތު ދީފައެވެ.

މިދުވަސްކޮޅު އާލިއާ އާއި ރަންބީރު ދަނީ އެކުގައި ތަންތަނަށް ދަމުންނެވެ.

އަދި ރަންބީރު ވަނީ ދާދިފަހުން އެދެތަރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އެއްބަސް ވެސް ވެފައެވެ.

ރަންބީރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ މިމަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ސަންޖޭދަތުގެ ބައޯޕިކް" ސަންޖޫ" އިންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް