22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެމްއީއެސްސީގެ ރަމަޟާން ކަޕް

އެމްއީއެސްސީ ރަމަޟާން ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޑިވައިން ބޯއިސް އަދި ރިވެންޖަރސް

  • ޑިވައިން ބޯއިސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުގައި ލޮރެންޒޯ އާއި ބައްދަލުކޮށް 12-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްގެން
  • ކްލަބް ރިވެންޖަރސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް ހަނޑަހާ 6-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 17:59 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

މިއުޒިކް އެޑިއުކޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް (އެމްއީއެސްސީ) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ގއ. ދާންދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ރަމަޟާން ކަޕް 1439 ގެ ފައިނަލް އިން ޑިވައިން ބޯއިސް އަދި ކްލަބް ރިވެންޖަރސް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ޑިވައިން ބޯއިސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުގައި ލޮރެންޒޯ އާއި ބައްދަލުކޮށް 12-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޑިވައިން ބޯއިސްގެ ހުސައިން ޝަރީފްއެވެ.

ކްލަބް ރިވެންޖަރސް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ޕާކް ހަޔަޓް މޯލްޑިވްސް ހަނޑަހާ 7-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކްލަބް ރިވެންޖަރސްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު ނުވައެއް އަލީ ހާފިޒްއެވެ.

މިއީ މި މުބާރާތް މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށް ގެންދާ 12 ފަހަރަށްވާ އިރު ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 15000ރ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 7500ރ. ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މަގްސަދަކީ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށް އެމްއީއެސްސީގެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ފުޓްސަލް އިން ކުރިޔަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ މާދަމާ ރޭ (ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ) 21:00 ގައި ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ފައިނަލް މެޗު އެ ޖަމިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްއިން ލައިވް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއީއެސްސީއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް