25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީ

ފުރަތަމަ މެޗުތައް ބަނޑޮސް އަދި ރީތިރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  • ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ވަނީ ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ބަލިކޮށްފައި
  • ދެވަނަ މެޗުގައި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުން ވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ބަލިކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ބަނޑޮސް އަދި މީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- މުހައްމަދު އަހުސަން

އިންޓަރ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު މެޗުތައް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ވަނީ ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 25-15 އިން ބަނޑޮސް ގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ސެޓު 25-23 އިން ގެންދިޔައީ މީރު އައިލެންޑެވެ. ތިން ވަނަ ސެޓާއި ހަތަރު ވަނަ ސެޓު ބަނޑޮސް ގެންދިޔައީ 25-21 އަދި 25-10 އިންނެވެ. މިވެސް ޒޯން އެކެއްގެ މެޗެކެވެ. މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ބަނޑޮހުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 10 އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމްއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުން ވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ވަން އެންޑް އޮންލީ ގެންދިޔައީ 25-16، 25-18 އަދި 25-17 އިންނެވެ. މި މެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ ވަން އެންޑް އޮންލީގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު ހަތަރެއް އަލީ މައުރޫފްއެވެ. މިއީ ޒޯން އެކެއްގެ މެޗެކެވެ.

ޒޯން އެކެއްގައި މި ހަތަރު ޓީމުގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ ފޯ ސީޒަނާއި ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރެވެ.

ޒޯން ދޭއްގައި ހިމެނެނީ ހޮލިޑޭއިން ކަނޑުމާ އާއި ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް އަދި ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލިގެ އިތުރުން އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫއެވެ. ޒޯން ތިނެއްގައި ހިމެނެނީ ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް އަދި ކަނޑިމާ މޯލްޑިވްސްއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޒޯން ހަތަރެއްގައި ހިމެނެނީ ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އާއި ވިލަމެންދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ އިތުރުން ކޮންރަޑް މޮލްޑިވްސްއެވެ. ޒޯން ފަހައްގައި އޮތީ ޑުސިތު ތާނީ އަދި ވައްކަރު މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން ސޮނެވާ ފުށްޓެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސޮނެވާ ފުށި ބަލިކޮށް ކާމިޔާބުކުރީ އަނަންތަރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އަނަންތަރާ ނުކުޅެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް