25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އައިފާ އެވޯޑް

އައިފާ އެވޯޑްގައި ކާރްތިކް ހުށަހަޅައިދިން ފުރަތަމަ ޕާފޯމަންސްއިން އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފި

  • ކާރްތިކްގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނެށުމަކީ ސްވާގް ސޭ ސަވާގަތް ލަވައަށް ހުށަހަޅާދިން ނެށުން
  • ކާރްތިކް ވަނީ އައިފާ އެވޯޑްގެ ބައެއް ސެގްމެންޓްތައް ވެސް ހުށަހަޅާދީފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 12:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


އައިފާ އެވޯޑްގައި ކާރްތިކް ހުށަހަޅައިދިން ނެށުމަށްފަހު އޭނަގެ މަޝްހޫރުކަން ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައި -- އާކައިވް

އިންޑިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ) އެވޯޑްގައި ކާރްތިކް އާރްޔަން ހުށަހަޅައިދިން ފުރަތަމަ ޕާފޯމަންސްއިން އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފި އެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތަކުން ކާރްތިކް ޖާގަ ހޯދަފައިވަނީ އައިފާ އެވޯޑް ހަފްލާގައި އޭނަ ހުށަހަޅާދިން ނެށުންތަކުންނެވެ. މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ލަވަތަކަށް ކާރްތިކް ނެށުންތައް ހުށަހަޅާދީފައިވާއިރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނެށުމަކީ ސަލްމާން ހާން ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވައެއް ކަމަށްވާ ސްވާގް ސޭ ސަވާގަތް ލަވަޔަށް ކާރްތިކް ހުށަހަޅާދިން ނެށުމެވެ.

ކާރްތިކްގެ މިރީތި ނެށުމަށް މުޅި އޯޑިއަންސްގެ ފުރިހަމަ ތަރުހީބު ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

ކާރްތިކްގެ މިހުށަހެޅުމުގެ އިތުރަށް އޭނާ ވަނީ އައިފާ އެވޯޑްގެ ބައެއް ސެގްމެންޓްތައް ވެސް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ކާރްތިކް އަކީ އަރަމުން އަންނަ ތަރިއަކަށްވާއިރު އޭނާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމު ސޮނު ކި ޓިޓޫ ކި ސްވީޓީ އަށް ވެސް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބެންކޮކްގެ ސިއަމް ނިރަމިތް ތިއޭޓާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި އެވޯޑް ހަފްލާ ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ކަރްން ޖޯހަރާއި ރިތޭޝް ދޭޝްމުކެވެ.

މިފަހްލާގައި ކާރްތިކްގެ އިތުރުން ރޭކާ، ރަބީރު ކަޕޫރު، ޝްރައްދާ ކަޕޫރު، އަރުޖުން ކަޕޫރު، ކްރިތީ ސެނޯން، އަނިލް ކަޕޫރު، ކަރަން ޖޯހަރު، ބޮބީ ޑިއޯލް އަދި ލޫލިއާ ވަންތުރު ވަނީ ޕާފޯމް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް