18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މެލޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިކަން

ފަތުރުވެރިންތަކެއް މިސްކިތެއްގެ ފާރުބުރި މަތީގައި ނެށި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

  • މި ވީޑިއޯ 270،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރކޮށްފައިވޭ
  • އެ ފަތުރުވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އަންނަނީ ކުރަމުން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 01:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
  8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


މިސްކިތުގެ ފާރުބުރި މަތީގައި 2 ފަތުރުވެރިން ނަށަނީ -- ބީބީސީ

މެލޭޝިއާގެ ސަބާ ސްޓޭޓްގައި ހުންނަ މަޝްހޫރު ކޮޓަ ކިނަބަލޫ މިސްކިތުގެ ފާރުބުރިއެއް މަތީގައި 2 އަންހެން ފަތުރުވެރިިން ނަށަން ތިބި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެ، އެމައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެއެވެ.

ސަބާގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ސަރަހައްދީ ވުޒާރާއިން ބުނީ އެއިން ދައްކުވައިދެނީ މުސްލިމުންނަށް އެފަތުރުވެރިން އިހްތިރާމްނުކުރާކަން ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާއިން އަދާކުރި މެހުމާންދާރީއަށް އިހްތިރާމްނުކުރާކަން ކަމަށެވެ. އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާކަމަށް ބެލެވޭ މި 2 މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ދެމީހުން ކުރު ސޯޓަކާއި ބަނޑު ފެންނަ ގޮތަށް ކުރު ހެދުންކޮޅެއް ލައިގެން ތިބެ ނަށާ ވީޑިއޯ 270،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފޭސްބުކްގައި ބަލާފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު އެމިސްކިތުގެ ހަރިންމަތެރެއަށް ފަތުރުވެރިން ވަނުން އެމިސްކިތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށް މިސްކިތުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް