25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

މެލޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިކަން

ފަތުރުވެރިންތަކެއް މިސްކިތެއްގެ ފާރުބުރި މަތީގައި ނެށި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

  • މި ވީޑިއޯ 270،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރކޮށްފައިވޭ
  • އެ ފަތުރުވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އަންނަނީ ކުރަމުން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 01:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


މިސްކިތުގެ ފާރުބުރި މަތީގައި 2 ފަތުރުވެރިން ނަށަނީ -- ބީބީސީ

މެލޭޝިއާގެ ސަބާ ސްޓޭޓްގައި ހުންނަ މަޝްހޫރު ކޮޓަ ކިނަބަލޫ މިސްކިތުގެ ފާރުބުރިއެއް މަތީގައި 2 އަންހެން ފަތުރުވެރިިން ނަށަން ތިބި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެ، އެމައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެއެވެ.

ސަބާގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ސަރަހައްދީ ވުޒާރާއިން ބުނީ އެއިން ދައްކުވައިދެނީ މުސްލިމުންނަށް އެފަތުރުވެރިން އިހްތިރާމްނުކުރާކަން ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާއިން އަދާކުރި މެހުމާންދާރީއަށް އިހްތިރާމްނުކުރާކަން ކަމަށެވެ. އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާކަމަށް ބެލެވޭ މި 2 މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ދެމީހުން ކުރު ސޯޓަކާއި ބަނޑު ފެންނަ ގޮތަށް ކުރު ހެދުންކޮޅެއް ލައިގެން ތިބެ ނަށާ ވީޑިއޯ 270،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފޭސްބުކްގައި ބަލާފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު އެމިސްކިތުގެ ހަރިންމަތެރެއަށް ފަތުރުވެރިން ވަނުން އެމިސްކިތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށް މިސްކިތުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް