19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

މެލޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިކަން

ފަތުރުވެރިންތަކެއް މިސްކިތެއްގެ ފާރުބުރި މަތީގައި ނެށި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

  • މި ވީޑިއޯ 270،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރކޮށްފައިވޭ
  • އެ ފަތުރުވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން އަންނަނީ ކުރަމުން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 01:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


މިސްކިތުގެ ފާރުބުރި މަތީގައި 2 ފަތުރުވެރިން ނަށަނީ -- ބީބީސީ

މެލޭޝިއާގެ ސަބާ ސްޓޭޓްގައި ހުންނަ މަޝްހޫރު ކޮޓަ ކިނަބަލޫ މިސްކިތުގެ ފާރުބުރިއެއް މަތީގައި 2 އަންހެން ފަތުރުވެރިިން ނަށަން ތިބި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެ، އެމައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެއެވެ.

ސަބާގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ސަރަހައްދީ ވުޒާރާއިން ބުނީ އެއިން ދައްކުވައިދެނީ މުސްލިމުންނަށް އެފަތުރުވެރިން އިހްތިރާމްނުކުރާކަން ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާއިން އަދާކުރި މެހުމާންދާރީއަށް އިހްތިރާމްނުކުރާކަން ކަމަށެވެ. އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާކަމަށް ބެލެވޭ މި 2 މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ދެމީހުން ކުރު ސޯޓަކާއި ބަނޑު ފެންނަ ގޮތަށް ކުރު ހެދުންކޮޅެއް ލައިގެން ތިބެ ނަށާ ވީޑިއޯ 270،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފޭސްބުކްގައި ބަލާފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު އެމިސްކިތުގެ ހަރިންމަތެރެއަށް ފަތުރުވެރިން ވަނުން އެމިސްކިތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށް މިސްކިތުގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް