17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ގައުމުތަކުގެ މާލިއްޔަތު

ޑޮލަރު އަގު ވެއްޓި، ރަން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުވެރިކަން!

 • ކުރި މަގުގައި ރަން ގެންގުޅޭ މެދުއިރުމަތީ ގައުމުތައް މާ ވަރުގަދަވާނެ
 • ހުޅަގުގެ އަތުން ބާރުތައް ދޫވާކަމުގެ ނިޝަންތައް ފެންނަން ފަށާއިފި
 • އެމެރިކާއަކަށް އެހެން ގައުމު ތަކުންނެއް އިތުބާރެއް ނުކުރޭ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 01:03 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟ގައުމުތަކުގެ ފައިސާގެ އަގު މަތިކުރުމަށް ކުރާ އިގްތިސާދީ ހަނގުރާމާގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުވެސް ފަހަތައް ޖައްސާލާފައި ކާމިޔާބު ކުރާނީ ރަން ކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނެފިއެވެ.

ކުރި މަގުގައި މެދުއިރުމަތީގެ ރަން ގެންގުޅޭ ގައުމުތައް ހުޅަގުގެ ގައުމުތަކަށްވުރެ ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ވަރުގަދަ ވެގެން ދާނެ ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރު ކަމަށްވާ އެމެރިކާއަށް ވުރެ ވެސް ކުރިއަރާފާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރުވެސް ހުޅަގުގެ އަތުން ބާރުތައް ދޫވާކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ނިޝާނަކީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން އެމެރިކާގައި ބަހައްޓާފައިވާ ރަންތައް އަބުރާ އެމީހުންގެ ގައުމަށް ގެނައުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތުރުކީއާއި ޖަރުމަނާއި ނެދަލޭންޑްސް ހިމެނެނީ އެމެރިކާގައި ފޮރުވާފައި ތިބި ރަންތައް ބޮޑު އަދަދުން އަބުރާ ގައުމަށް ގެންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެނަލިސްޓުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށްފަހު ފޮރުވާފައި ހުރި ރަންތައް އަބުރާ ގައުމަށް ގެންނަން، އެ ގައުމުތަކުން ފަށާފައި ވަނީ ފިނި ހަނގުރާމަ (ކޯލްޑް ވޯރ) ނިމިފައިވުމުގެ އިތުރުން ރަޝިއާއަކީ ބިރެއް ކަމަށް ދެކޭ ދެކުން ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެހެނީ އެ ގައުމުތަކުން ރަންތައް ބޭރު ކޮށްފައިވަނީ ރަޝިއާގެ ފަރާތުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ވެދާނެ ކަމަށް ހީފެވައި އޮތް ދުވަސް ވަރެއްގައި ކަމަށް މައުދަންތަކާއި ބެހޭ އެޑްވައިޒަރ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑިއުކޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަނެއް ކަމަށްވާ މައިސިސް އިންސްޓިއުޓްގެ އެޑްވައިޒަރ ކްލައުޑިއޯ ގްރާސް ވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރަށްވާފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުތަކުގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުތަކުން އޭރު ރަޝިއާއަށް ވަރަށް ބިރު ގަންނަ ކަމަށެވެ. އެމީހުން އޭރު ދެކުނީ އެމެރިކާ އަކީ އިތުބާރު ހިފޭ، އެކުވެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމީހުންގެ އަމަލުތައް މިހާރު ހުރި ގޮތުން އެއީ މާޒީކަން އެގިގެން ހިގައްޖެކަމަށެވެ. ގްރާސް ވަނީ ބައެއް ގައުމުތަކުން މިކަން މި ކުރަނީ އެ މީހުންގެ އެއްޗެއް އެމީހުންގެ އަތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަން ވިސްނިގެންކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މި ދުނިޔެ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަނީ މާލީ ނުތަނަވަސް ކަމެއްގައި ކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ކުރިންވެސް އެ ގައުމެއްގެ ފައިސާގެ އަގު މަތި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވީ ގައުމުތަކުން ސެންޓްރަލް ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ބޭނުން ވަރަކަށް ފައިސާ ނޫޓު ޖަހައިގެން އެކި ބޭނުންތަކަށާއި އެކިއެކި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދިއުމުންކަމަށް ގްރާސް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް