11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ކަރިޝްމާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން ލަންޑަންގައި

  • އުފަންދުވަހު ބޭއްވި މެންދުރުގެ ކެއުމެއް
  • ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 25 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 09:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


ކަރިޝްމާ އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު ލަންޑަންގައި -- އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރުގެ 44 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ލަންޑަންގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ.

ކަރިޝްމާގެ އުފަން ދުވަހު ބޭއްވި މެންދުރުގެ ކެއުމުގައި އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

 ލަންޑަންގެ މޭފެއާ ގައި ހުންނަ އަންނަބެލްސް ގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ސެލެބްރޭޝަންގައި ކަރީނާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސައިފް އަލި ޚާން އާއި ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ފިރިމީހާ ވިޔަފާރި ވެރިޔާ އަނަންދު އަހޫޖާ ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ވެރިޔާ އާދަރް ޕޫވަނާލާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ނަތާޝާ ވެސް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

އެ އެންމެން އެކުގައި ނަގާފައިވާ ގިނަ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް އެމީހުން ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

ކަރިޝްމާވެސް ވަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ސަމައިރާ އާއި ފިރިހެންދަރިފުޅު ކިއާން އާއި އެކު ލަންޑަންގެ މަގުމަތީގައި ހިނގަމިންދާ ފޮޓޯއެއް" ބާތްޑޭ އީވް ވިތް މައި ބޭބީޒް" ޖެހުމަށްފަހު ޕޯސްޓްކޮށްފައެވެ.

ކަރިޝްމާ އާއި ކަރީނާ އަދި ސޯނަމް ލަންޑަންގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަމުންދާތާ މިހާރު ވަނީ ތިން ހަފްތާވެފައެވެ.

މި އެންމެން އެކުގައި ދަނީ ލަންޑަންގެ އެކި ތަންތަނުގައި ކެއުމަށާއި ޕާޓީތަކަށް ގޮސް މަޖާކުރަމުންނެވެ.

ލަންޑަންގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ސައިފް އާއި ތައިމޫރު ލަންޑަންގައި ބައިތިއްބުމަށް ފަހު ކަރީނާ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި މިސްއިންޑިއާ ބިއުޓީ ޕޭޖަންޓް ގައި ޕާފޯމް ކުރުމަށް އިނޑިއާ އަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި އެ އިވެންޓް ނިންމުމަށް ފަހު އެނބުރި ވަނީ އަނެއްކާ ލަންޑަނަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް