14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު

ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު: އޮރްދޮޣާން ކާމިޔާބީ އިއުލާނުކުރައްވައިފި

 • ވޯޓްލުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ މީހުންގެ %87 ވޯޓްލީ
 • އޮރްދޮޣާންއަށް %53 ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭ
 • އެންމެ ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓަށް ލިބިވަޑައިގަތީ %31
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 01:32 | |

މަގުބޫލް

 1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
 2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
 3. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
 4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
 5. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
 6. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
 7. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން
 8. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް


24 ޖޫން 2018 ގައި ތުރުކީގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި އޮރްދޮޣާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ސަޕޯޓަރުން މަގުތަކުގައި އުފާފާޅުކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތުރުކީގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ފުރަތަމަބުރުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވޯޓްގެ ބޮޑުބައެއް ގުނާ ނިމިފައިފައިވާއިރު އޮރްދޮޣާންއަށް %53 ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި ވާތުފިޔައިގެ މެދުމިނުގެ މުހައްރަމް އިންޝީއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ %31 އިންސައްތައެވެ.

ނަމަވެސް މި އަދަދުތަކާއިމެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޚިޔާލު ތަފާތުއިރު އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އަދިވެސް އެތައް ވޯޓެއް ނުގުނާ އެބަހުރިކަމަށެވެ.

އޮރްދޮޣާން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ގާނޫނުހަދާ މަަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އޭކޭ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، އަނަދޮލޫއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ %96 ގުނާ ނިމިފައިވާއިރު ރައީސް އޮރްދޮޣާންގެ އޭކޭ ޕާޓީއަށް %43 ވަނީ ލިބިފައެވެ. އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ،ސީއެޗްޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ %23 އެވެ.

ކުރުދީންނަށް ތާއީދުކުރާ އެޗްޑީޕީއިންވެސް 10 އިންސައްތަ ވޯޓް ހޯދައި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މިކަން ވެގެންދާނީ އޮރްދޮޣާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އެމްއެޗްޕީއަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށް ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުމަކަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނާގޮތުގައި ވޯޓްލީ ނިސްބަތް ހުރީ %87 ގައެވެ.

ތުރުކީއަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ގެންނަން އުޅެ ނާކާމިޔާބުވި ބަޣާވާތަށްފަހު އަދިވެސް އެގައުމުގައި އޮތީ ކުއްލިހާލަތު އިއުލާނުކުރެވިފައެވެ.

މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ރޭވިފައި އޮތީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ނަމަވެސް އިންތިޚާބު އަވަސްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވީ ރައީސް އޮރްދޮޣާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް