19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު

ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު: އޮރްދޮޣާން ކާމިޔާބީ އިއުލާނުކުރައްވައިފި

 • ވޯޓްލުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ މީހުންގެ %87 ވޯޓްލީ
 • އޮރްދޮޣާންއަށް %53 ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭ
 • އެންމެ ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓަށް ލިބިވަޑައިގަތީ %31
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 01:32 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 8. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި


24 ޖޫން 2018 ގައި ތުރުކީގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި އޮރްދޮޣާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ސަޕޯޓަރުން މަގުތަކުގައި އުފާފާޅުކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތުރުކީގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ފުރަތަމަބުރުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވޯޓްގެ ބޮޑުބައެއް ގުނާ ނިމިފައިފައިވާއިރު އޮރްދޮޣާންއަށް %53 ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި ވާތުފިޔައިގެ މެދުމިނުގެ މުހައްރަމް އިންޝީއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ %31 އިންސައްތައެވެ.

ނަމަވެސް މި އަދަދުތަކާއިމެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޚިޔާލު ތަފާތުއިރު އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އަދިވެސް އެތައް ވޯޓެއް ނުގުނާ އެބަހުރިކަމަށެވެ.

އޮރްދޮޣާން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ގާނޫނުހަދާ މަަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އޭކޭ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، އަނަދޮލޫއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ %96 ގުނާ ނިމިފައިވާއިރު ރައީސް އޮރްދޮޣާންގެ އޭކޭ ޕާޓީއަށް %43 ވަނީ ލިބިފައެވެ. އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ،ސީއެޗްޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ %23 އެވެ.

ކުރުދީންނަށް ތާއީދުކުރާ އެޗްޑީޕީއިންވެސް 10 އިންސައްތަ ވޯޓް ހޯދައި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މިކަން ވެގެންދާނީ އޮރްދޮޣާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އެމްއެޗްޕީއަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށް ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުމަކަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނާގޮތުގައި ވޯޓްލީ ނިސްބަތް ހުރީ %87 ގައެވެ.

ތުރުކީއަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ގެންނަން އުޅެ ނާކާމިޔާބުވި ބަޣާވާތަށްފަހު އަދިވެސް އެގައުމުގައި އޮތީ ކުއްލިހާލަތު އިއުލާނުކުރެވިފައެވެ.

މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ރޭވިފައި އޮތީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ނަމަވެސް އިންތިޚާބު އަވަސްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވީ ރައީސް އޮރްދޮޣާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް