26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު

ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު: ވޯޓްލުން ނިންމާލައިފި

  • ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ގެންދިޔައީ އެކުގައި
  • އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް %50 ނުހޯދިއްޖެ ނަމަ ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާނެ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 24 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 19:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


24 ޖޫން 2018 ގައި ތުރުކީގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލާ މަރުކަޒެއްގައި ބަޔަކު ވޯޓްލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ -- އަލްޖަޒީރާ

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން ނިންމައި ވޯޓް ފޮށިތައް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އޮރުދޮޣާންއަށް ފަސް އަހަރުގެ އިތުުރު ދައުރެެއް ދޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މި އިންތިޚާބުގައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނިންމާނެއެވެ.

އޮރްދޮޣާނަށްވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ތާއިދު ލިބިފައިވާ ވާތުފިޔައިގެ މެދުމިނުގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްރަމް އިންޗެގެ ފަރާތުން ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ވޯޓް ލައްވަން ވަޑައިގެންް އޮރްދޮޣާންވަނީ ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް ނުކުންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އާދީއްތަ ދުވަހު ލިބެންފަށާނެއެވެ.

އޮރްދޮޣާންއަށް އިތުރު ދައުރެއް ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ވެރިކަމުގެ އިތުރު ބާރުތަކެއް އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުންދަނީ އެއީ ޑިމޮކްރަސީ އިތުރަށް ބަލިކަށިވާނެ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ދެވަނަ ބުރަކަށް ވަޑައިނުގެން ފުރަތަމަ ބުރުން 50 އިންސައްތަ ވޯޓާއިއެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެކަމަށް އޮރްދޮޣާން އުއްމީދުކުރައްވައެވެ.

ރައީސްގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންވަނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށްވެސް ވޯޓް ދީފައެވެ.

ތުރުކީއަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ގެންނަން އުޅެ ނާކާމިޔާބުވި ބަޣާވާތަށްފަހު އަދިވެސް އެގައުމުގައި އޮތީ ކުއްލިހާލަތު އިއުލާނުކުރެވިފައެވެ.

މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ރޭވިފައި އޮތީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ނަމަވެސް އިންތިޚާބު އަވަސްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވީ ރައީސް އޮރްދޮޣާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް