21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ތުރުކީގެ ނައިޓް ކްލަބަށް ދިން

ތުރުކީގެ ނައިޓް ކްލަބަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އިންޓެލިޖެންސް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ތުހުމަތުކޮށްފި

  • ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މި ހަމަލާދފީފައިވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 13:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް
  8. ރައީސް ޔާމީން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައުމުން، ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި


ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މި ހަމަލާދފީފައިވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން -- ގޫގުލް

ތުރުކީގައި މީލާދީ އާ އަހަރުގެ އުުފާފާޅުކުރަމުންދިޔަ ނައިޓްކުލަބަކަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ނޫމާން ކުރުތުމްލުސް ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

"އަ ޚަބަރް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ކުރުތުމްލުސް ވިދާޅުވީ އެހަމަލާ ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެ ކަމަކީ"އިންތިހާއަށް ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އާއަހަރުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ރެއިނާ ނައިޓް ކްލަބަށް މީހުން އެއްވެފައިވަނިކޮށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި 39 މީހުން މަރުވިއެވެ.

 

ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން ހަަމަލާދޭން ފަށައި ސްޓަން ގްރެނޭޑެއް އެތަނުގެ ތެރެއަށް އެއްލައި ރައިފަލް ރީލޯޑް ކޮށްލާނެ ވަގުތު ވެސް ހޯދާފައެވެ. އަދި ޒަޚަމްވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި އެ މީހުން މަރާލާފައެވެ.

 

ހަމަލާގައި މަރުވި އަދި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަރަބި އެތައް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އިންޑިއާއާއި ކެނެޑާގެ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް