18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ތުރުކީގެ ނައިޓް ކްލަބަށް ދިން

ތުރުކީގެ ނައިޓް ކްލަބަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އިންޓެލިޖެންސް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ތުހުމަތުކޮށްފި

  • ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މި ހަމަލާދފީފައިވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 13:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ މި ހަމަލާދފީފައިވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން -- ގޫގުލް

ތުރުކީގައި މީލާދީ އާ އަހަރުގެ އުުފާފާޅުކުރަމުންދިޔަ ނައިޓްކުލަބަކަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ނޫމާން ކުރުތުމްލުސް ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

"އަ ޚަބަރް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ކުރުތުމްލުސް ވިދާޅުވީ އެހަމަލާ ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެ ކަމަކީ"އިންތިހާއަށް ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އާއަހަރުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ރެއިނާ ނައިޓް ކްލަބަށް މީހުން އެއްވެފައިވަނިކޮށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި 39 މީހުން މަރުވިއެވެ.

 

ހަމަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ރައިފަލްއަކުން ހަަމަލާދޭން ފަށައި ސްޓަން ގްރެނޭޑެއް އެތަނުގެ ތެރެއަށް އެއްލައި ރައިފަލް ރީލޯޑް ކޮށްލާނެ ވަގުތު ވެސް ހޯދާފައެވެ. އަދި ޒަޚަމްވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ތިބި މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި އެ މީހުން މަރާލާފައެވެ.

 

ހަމަލާގައި މަރުވި އަދި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަރަބި އެތައް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އިންޑިއާއާއި ކެނެޑާގެ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް