22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޖީން ކާނަން

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން 82 އަހަރުގައި ނިޔާވެއްޖެ

  • ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން ނިޔާވިކަން ނާސާ އިންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
  • ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ކާނަން، ނިޔާވިއިރު އުމުރުން 82 އަހަރު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 08:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ކާނަން -- ސީ.އެން.އެން

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން ކާނަން 82 އަހަރުގައި ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ނިޔާވިކަން ނާސާ އިންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީ ޓުވީޓްކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ނިޔާވީ ކިހިނެއް ވެގެން ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ޖީން އަކީ އެންމެ ފަހުން ޖައްވަށް ފޮނުވި ޖައްވީ އުޅަނދު އެޕޯލޯއިން ދަތުރުކުރި އަދި އެ އުޅަނދުގެ ކޮމާންޑަރެވެ. އެއީ 1972 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އޭރު ވެގެންދިޔައީ ހަނދަށް ދިޔަ 11 ވަނަ މީހާ އަދި އެންމެ ފަހު މީހާ އަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖީން އަކީ ޖެމީ އެކްސްއައި މިޝަންގައި 1966 ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ދަތުރުކުރި ދެވަނަ އެމެރިކާ މީހާއެވެ. އޭނާ ވަނީ ޖައްވުގައި 566 ގަޑިއިރާ 15 މިނެޓު ހޭދަކޮށްފައެވެ. ހަނދުގައި އޭނާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 73 ގަޑިއިރު އެވެ.

ޗިކާގޯ އަށް 1934 ވަނަ އުފަންވި ޖީން ވަނީ އެލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިން އިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވނީ މާސްޓާސް އޮފް ސައިންސް އެރެނޯޓިކަލް އިންޖިނިއަރިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ނާސާ އިން ހޮވި ތިންވަނަ އެސްޓްރޮނޮއިޑްސް ގްރޫޕްގައި 1963 ވަނަ އަހަރު ހިމެނުނު ޖީން އަކީ ނޭވީ ކެޕްޓަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް