20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖީން ކާނަން

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން 82 އަހަރުގައި ނިޔާވެއްޖެ

  • ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން ނިޔާވިކަން ނާސާ އިންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
  • ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ކާނަން، ނިޔާވިއިރު އުމުރުން 82 އަހަރު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 08:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ކާނަން -- ސީ.އެން.އެން

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި އެސްޓްރޮނޯޓް ޖީން ކާނަން 82 އަހަރުގައި ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ހަނދުގައި އެންމެ ފަހުން ހިނގި ޖީން ނިޔާވިކަން ނާސާ އިންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީ ޓުވީޓްކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ނިޔާވީ ކިހިނެއް ވެގެން ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ޖީން އަކީ އެންމެ ފަހުން ޖައްވަށް ފޮނުވި ޖައްވީ އުޅަނދު އެޕޯލޯއިން ދަތުރުކުރި އަދި އެ އުޅަނދުގެ ކޮމާންޑަރެވެ. އެއީ 1972 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އޭރު ވެގެންދިޔައީ ހަނދަށް ދިޔަ 11 ވަނަ މީހާ އަދި އެންމެ ފަހު މީހާ އަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖީން އަކީ ޖެމީ އެކްސްއައި މިޝަންގައި 1966 ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ދަތުރުކުރި ދެވަނަ އެމެރިކާ މީހާއެވެ. އޭނާ ވަނީ ޖައްވުގައި 566 ގަޑިއިރާ 15 މިނެޓު ހޭދަކޮށްފައެވެ. ހަނދުގައި އޭނާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 73 ގަޑިއިރު އެވެ.

ޗިކާގޯ އަށް 1934 ވަނަ އުފަންވި ޖީން ވަނީ އެލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިން އިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވނީ މާސްޓާސް އޮފް ސައިންސް އެރެނޯޓިކަލް އިންޖިނިއަރިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ނާސާ އިން ހޮވި ތިންވަނަ އެސްޓްރޮނޮއިޑްސް ގްރޫޕްގައި 1963 ވަނަ އަހަރު ހިމެނުނު ޖީން އަކީ ނޭވީ ކެޕްޓަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް