25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އިރާގުގެ އިންތިޚާބު

އިރާގުގެ އިންތިޚާބު: ބޮޑުވަޒީރު އަބާދީއާއިއެކު ސަދްރުގެ ކޯލިޝަން އިއުލާނުކޮށްފި

  • ސަދުރުގެ ސައިރޫން އެލަޔަންސަށް 54 ގޮނޑި ލިބުނު
  • އަބާދީގެ އެލަޔަންސަށް ލިބިފައިވަނީ 42 ގޮނޑި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 24 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 08:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


23 ޖޫން،2018 ވަނަ ދުވަހު ޝީއީންގެ މުގައްދަސް ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ނަޖަފްގައި ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރު އަލް އަބާދީ(ކ) އަދި މުގްތަދާ އަލް ސަދްރު(ވ) ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ރޮއިޓަރސް

މިދިޔަ މަހު އިރާޤުގައި ބޭއްވި ބަރުލަމާނީ އިންތިޚާބަށްފަހު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރު އަލް އަބާދީއާއި ޝީއީ ލީޑަރު މުޤްތަދާ އަލް ސަދްރުގެ ކޯލިޝަން އެއްކޮށްލައި ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ސަދުރުގެ ސައިރޫން އެލަޔަންސަށް 54 ގޮނޑި ލިބިފައިވާއިރު އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އެންމެ ކުރީގައި އޮތް އަބާދީގެ އެލަޔަންސަށް ލިބިފައިވަނީ 42 ގޮނޑިއާއިއެކު ތިންވަނައެވެ.

ސަރުކާރު އެކުލަވާލަން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ ޝީއީންގެ މުގައްދަސް ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ނަޖަފްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ތިންގަޑިއިރުގެ މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު ނެރުއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމަކާއި ހަމައަށް ގޮސްފައިވަނީ ދީނީ އަދި މަޒުހަބީ ތަފާތުތައް އެއްފަރާތްކުރުމަށްފަހުއެވެ.އަދި އެއްބަސްވެފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ ރޫހާއި އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ދިއުމަށްކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ސަދްރުގެ އެލަޔަންސުންވަނީ އިންތިޚާބުގައި 47 ގޮނޑިއާއިއެކު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރި ހާދީ އަލް އަމީރީގެ އެލަޔަންސާއިއެކުވެސް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކޯލިޝަނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް ހާދީއާއިއެކު ސަދްރު ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި އެ ކޯލިޝަނުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އަމީރީގެ ކޭމްޕުން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާއިރު އަބާދީ ވިދާޅުވީ ސަދްރުއާއިއެކު އެއްބަސްވެވިފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް ދޫކޮށްނުލައްވާނެކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުން ފޭބުމަށް ގޮވާލައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ހިންގެވި ސަދްރު ފާހަގަވެފައިވަނީ ވަތަނީ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި އިރާނާއި ގުޅިފައިވާ ޝީއީ ޕާޓީތަކާއި ދެކޮޅު، އަދި ފަގީރުންގެ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އޭނާވަނީ އެންމެންގެ ބައިވެރިރިވުން އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އިރާގުގެ ހުރިހާ މުޖުތަމައު ތަކަކުންވެސް އެ އިއްތިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބު ފާހަގަވެން ގޮސްފައިވަނީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދު އަދި މަކަރާއި ހީލަތުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވިފައިވާ އިންތިޚާބެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް