24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސް

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ސެންޓޭ، މޮޅު ކޯޗަކަށް ނިޒާމްބެ އަދި އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރިޒޭ

 • އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުނީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށް
 • އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުނީ ރިޒުވާން އަހުމަދު (ރިޒޭ) އަށް
 • އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ ޓީސީގެ މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އަށް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 06:06 | |

މަގުބޫލް

 1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
 6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އޭނާ ވަނީ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފަ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަދި މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް ޑޮޓްކޮމް އިން ހޮވި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ހޯދިއިރު، އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ހޯދައިފި އެވެ. އަދި އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ރިޒުވާން އަހުމަދު (ރިޒޭ) ހޯދައިފި އެވެ.

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި މި އެވޯޑް ނައިޓްގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ސެންޓޭ އަށް ލިބުނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އަދި އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން ނަޝީދުއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރިޒޭ އަށް ލިބުނީ އީގަލްސްގެ އަންސަރު އިބްރާހިމް (އަންކޮ) އަދި ޓީސީގެ ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު)އާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މީގެއިތުރުން އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ނިޒާމްބެ އަށް ލިބުނީ މާޒިޔާގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒެއިން އަދި އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޢަނީ (ސާންތި)އާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ރަންބޫޓް ލިބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދި ސެންޓޭ އަށެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ މި އެވޯޑް ހާސިލް ކުރީ 34 ލަނޑާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ރިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް