16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ފަލަ ސުރުޚީ

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގައި ކުންފުނިތައް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުން: އަނަސް

  • ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ހިންގަނީ ކޮރަޕްޝަން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުއް ސައްތާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަނަސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރައްވަނީ ހަމަ އެންމެ އުކުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގުން ކަމަށެވެ.

އެމްޕީއެލްއާއި ފެނަކަ އަދި ސްޓެލްކޯ ފަދަ ތަންތަނުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރާ ކުރުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އަނަސް ވިދާޅުވީ އެއީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޖައްސަވާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ޤަނޫނީ ގޮތުންވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

"މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުން ކުރައްވަނީ އެއް އުކުޅެއް. އެއީ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގައިގެން ވޯޓު ގަތުން" އަނަސް 

އަނަސް ވިދާޅުވީ މިފަހަރުވެސް ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވޯޓު ގަތުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެކަމަށް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް