20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފަލަ ސުރުޚީ

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގައި ކުންފުނިތައް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުން: އަނަސް

  • ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ހިންގަނީ ކޮރަޕްޝަން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުއް ސައްތާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަނަސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރައްވަނީ ހަމަ އެންމެ އުކުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގުން ކަމަށެވެ.

އެމްޕީއެލްއާއި ފެނަކަ އަދި ސްޓެލްކޯ ފަދަ ތަންތަނުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރާ ކުރުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އަނަސް ވިދާޅުވީ އެއީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޖައްސަވާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ޤަނޫނީ ގޮތުންވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

"މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުން ކުރައްވަނީ އެއް އުކުޅެއް. އެއީ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގައިގެން ވޯޓު ގަތުން" އަނަސް 

އަނަސް ވިދާޅުވީ މިފަހަރުވެސް ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވޯޓު ގަތުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެކަމަށް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް