23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ކޮރަޕްޝަން

ކަދުރުގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ނިންމީ ހިންޏަށް ހަކުރު އޮޅުވާލާ އުސޫލުން: އިންތި

  • މިއީ ވައްކަމުގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވި
  • އޭސީސް ބުނެފައިވަނީ ކަދުރު ބެހުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 03:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ


މިދިޔަ ރަމްޟާން މަހު ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ބެހި ކަދުރު -- ފޭސްބުކް

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދިން 50 ޓަނުގެ ކަދުރުގެ ތެރެއިން، 500 ކަދުރު ފޮށި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބެހުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނެތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމީ، "ހިންޏަށް ހަކުރު އޮޅުވާލާ އުސޫލުން" ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ނައިބް ލީޑަރު އިމްތިޔަޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް، ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން ކަދުރުތައް ޞަދަގާތު ފައުންޑޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބެހި ކަމަށް ބުނެ އޭސީސީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގައިއެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ ފައުންޑޭޝަނުން ކަދުރުބެހުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީގެ އެ ނިންމުމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓްތަކެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސައުދީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ކަދުރުކޮޅުގައި "ޞަދަޤާތް ފައުންޑޭޝަންގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކުގައި" ލިޔުމަށްފަހު، ބެހުމަކީ ހިންޏަށް ހަކުރު އޮޅުވާލުން ފަދަ ވަގު އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާބިތަވަމުންދަނީ، މިއީ މުޖުރިމުންގެ ސަރުކާރެއްކަން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވައްކަމުގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، މިއީ ވަގުންގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީން އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމައި އޭސީސީން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސައުދީން ފޮނުވި 50 ޓަނުގެ ކަދުގެ ތެރެއިން 500 ފޮށީގެ ކަދުރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މުލިއާގެއާ ހަވާލުކުރީ ދަރުމައަށް އެތަކެތި ބެހުމަށް މުލިއާގެއިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގައި ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނަށް ކަދުރު ދިން އުސޫލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ ކަދުރު ޕަކެޓްގެ ބޭރުގައި ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަންގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކުޖެހި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް