16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ކޮރަޕްޝަން

ކަދުރުގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ނިންމީ ހިންޏަށް ހަކުރު އޮޅުވާލާ އުސޫލުން: އިންތި

  • މިއީ ވައްކަމުގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވި
  • އޭސީސް ބުނެފައިވަނީ ކަދުރު ބެހުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 03:43 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


މިދިޔަ ރަމްޟާން މަހު ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ބެހި ކަދުރު -- ފޭސްބުކް

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދިން 50 ޓަނުގެ ކަދުރުގެ ތެރެއިން، 500 ކަދުރު ފޮށި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބެހުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނެތް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމީ، "ހިންޏަށް ހަކުރު އޮޅުވާލާ އުސޫލުން" ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ނައިބް ލީޑަރު އިމްތިޔަޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް، ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން ކަދުރުތައް ޞަދަގާތު ފައުންޑޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބެހި ކަމަށް ބުނެ އޭސީސީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގައިއެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ ފައުންޑޭޝަނުން ކަދުރުބެހުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީގެ އެ ނިންމުމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓްތަކެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސައުދީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ކަދުރުކޮޅުގައި "ޞަދަޤާތް ފައުންޑޭޝަންގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކުގައި" ލިޔުމަށްފަހު، ބެހުމަކީ ހިންޏަށް ހަކުރު އޮޅުވާލުން ފަދަ ވަގު އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާބިތަވަމުންދަނީ، މިއީ މުޖުރިމުންގެ ސަރުކާރެއްކަން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވައްކަމުގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، މިއީ ވަގުންގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށް އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީން އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމައި އޭސީސީން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސައުދީން ފޮނުވި 50 ޓަނުގެ ކަދުގެ ތެރެއިން 500 ފޮށީގެ ކަދުރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މުލިއާގެއާ ހަވާލުކުރީ ދަރުމައަށް އެތަކެތި ބެހުމަށް މުލިއާގެއިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގައި ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނަށް ކަދުރު ދިން އުސޫލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ ކަދުރު ޕަކެޓްގެ ބޭރުގައި ޞަދަގާތް ފައުންޑޭޝަންގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކުޖެހި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް