11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ތެލުގެ ބާޒާރު

ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރަން އޯޕެކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

  • އިރާގުން ބުނީ އިތުރުކުރެވޭ ހަގީގީ މިންވަރަކީ ދުވާލަކަށް 770،000
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 09:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


އޯޕެކުންވަނީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އެއް ޕަސެންޓް އިތުރުކުރަން އެއްބަސްވެފައި -- އަލްޖަޒީރާ

ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ، އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި ޕެޓްރޯލިއަމް އެކްސްޕޯޓިނގް ކަންޓްރީސް( އޯޕެކް)ގެ ގައުމުތަކުން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އަންނަ އަހަރުންފެށިގެން އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މިފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް ގައުމުތަކުން އައިސްފައި މިވަނީ އަގުދަށްކޮށް އަދި ސަޕްލައި މަދުވިޔަ ނުދިނުމަށް ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ހަފްތާއެއް ވަންދެން މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އޯޕެކްގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމު ކަމަށްވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމާއިއެކު ބާޒާރަށް ތެޔޮ ނެރެވޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދަނީ ދުވާލަކަށް 1،000،000 (އެއްމިލިއަން) ފީފާ ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ސަޕްލައިގެ އެއް ޕަސެންޓް ކަމަށެވެ.

އިރާގުން ބުނީ އިތުރުކުރެވޭ ހަގީގީ މިންވަރަކީ ދުވާލަކަށް 770،000 (ހަތްލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް) ފީފާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބަކީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށްވުމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ގިނަ ގައުމުތަކުން ފުލް ކޯޓާއާއި ހަމައަށް ގޮސްދާނެތީ ކަމަށެވެ

އޯޕެކްގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމު ކަމަށްވާ އިރާނުންވަނީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވާ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަ ނުދެއްވުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އީރާނުން ބުނެފައިވަނީ ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއިން އިރާނާއި ވެނެޒުއޭލާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނޭކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ސާފުނުކުރާ ތެޔޮފީފާއެއްގެ އަގު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުރީ 69.28 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް