19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ޓްރޭޑް ހަނގުރާމަ

އެމެރިކާގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އީޔޫއިން އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ބޮޑު ކޮށްފި!

 • 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުދަލުން ޓެކްސް ބޮޑު ކުރާނެ
 • ޔޫނިއަންގެ ހުރިހާ ޤައުމެއް ވެސް މިކަމަށް ތާއީދު
 • ޓްރަމްޕް ވަނީ އީޔޫއަށް ރައްދުގައި އިންޒާރު ދީފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 02:58 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާއަށް އެތެރެ ކުރާ ޔޫރަޕުގެ އެލުމިނިއަމްއާއި ދަނގަޑުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިންވެސް އެމެރިކާގެ މުދަލުން އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ނަގާ މިންވަރު ބޮޑު ކޮށްފިއެވެ.

އީޔޫއިން އެމެރިކާގެ އަތުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެ ޔޫނިއަން އިން ވަނީ އެމެރިކާއިން އެތެރެ ކުރާ 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުދަލުން ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން ނިންމާފައެވެ. މިނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ޔޫނިއަންގެ ހުރިހާ ޤައުމެއް ވެސް އެއްބަސް ވެގެންނެވެ. އެ ގައުމު ތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ނިންމުން ނިންމަން މަޖުބޫރުވީ އެމެރިކާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ނިކުންނަ ނަތީޖާގެ ތިލަފަތް ހަމަހަމަ ކުރާށެވެ.

އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ނަގަން ނިންމާފައިވާ އެމެރިކާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަލާއި، ސައިކަލާއި އަދި އޮރެންޖް ޖޫސްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ޖޯން ކްލައުޑި އުންކާ ވަނީ އެމެރިކާގެ ނިންމުމާއި ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖޯން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއަށް އެތެރެ ކުރާ ޔޫރަޕްގެ މުދަލުން ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމަކީ ހަމަ ބުއްދި ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއެއް ދިމާވިއަސް އީޔޫ ދިފާއު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އީޔޫއާ ދެކޮޅަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ވަރުގަދަ ރައްދުތައް ދެމުން ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ވެސް ޖޯން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އީޔޫގެ މި ނިންމުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތް ހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ޓުރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު ޓުވީޓާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރަމްޕް ވަނީ އީޔޫގެ ނިންމުމަށް ފާޑު ކިޔާ، އެ އިއްތިހާދަށް އިންޒާރުވެސް ދީފައެވެ. ޓްރަމްޕް ދެއްވި އިންޒާރުގައި ބުނީ އީޔޫގެ ނިންމުން އަބުރާ ނުގެން ގޮސްފިނަމަ އެމެރިކާއަށް އެތެރެ ކުރާ ޔޫރަޕުގެ ކާރުތަކުން 20%ގެ އިމްޕޯޓް ޓެކްސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް