17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: ޝަގީރިގެ ލަނޑާއެކު ފަހަތުން އަރައި ސާބިއާ ބަލިކޮށް ސްވިޓްޒަލޭންޑުން އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި

  • މި މެޗު ފަހަތުން އަރައި ސްވިޓްޒަލޭންޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 23 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 01:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


މި މެޗުގައި ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ލަނޑު ޖެހި ޝަގީރީ - އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި -- ފީފާ

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އީގައި ފަހަތުން އަރައި ސާބިއާ ބަލިކޮށް ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ އުއްމީދު ސްވިޓްޒަލޭންޑުން ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

ކަލިނިންގްރެޑް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފަހަތުން އަރައި ސްވިޓްޒަލޭންޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސާބިއާއިން އިން ސްވިޓްޒަލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗާއެކު ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ކެޕްޓަން ސްޓެފަން ލިޗްސްޓެއިނަރ ވެގެންދިޔައި އެގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ވާރލްޑް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދިން ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މި ދެ ޓީމުން ވެސް ނެރެފައިވަނީ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެޓީމުތައް ނެރުނު ފުރަތަމަ އެގާރައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ސާބިއާގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. ޑޫސާން ޓަޑިޗް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ބޮލުން ލަނޑެއް ޖަހައި ސާބިއާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އެލެކްޒެންޑަރ މިޓްރޮވިޗްއެވެ. މި ލަނޑަކީ އެންމެފަހުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 18 މެޗުގައި މިޓްރޮވިޗް ޖެހި 15 ވަނަ ލަނޑެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ސާބިއާއިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް އެޓީމަށް އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ސާބިއާއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ސްވިޓްޒަލޭންޑުން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ހަ މިނެޓު ނުވަނީސް އެޓީމުން ވަނީ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ގްރަނިޓް ޒާކާއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ 25 ޔާޑް ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުންނެވެ.

ސްވިޓްޒަލޭންޑުން ދެވަނަ ހާފު އެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ކުޅުނުއިރު އެޓީމު މެޗުން މޮޅުވި ލަނޑު ޖެހީ ޒާޑަން ޝަގީރީއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ސާބިއާއަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދޭނެއެވެ. ސްވިޓްޒަލޭންޑް ދެން ކުޅޭ މެޗު އެއްވަރުކޮށް ނުވަތަ މޮޅުވެގެން އެޓީމަށް ދެވަނަ ބުރަށް ދެވޭނީ ސާބިއާ ކުޅޭ މެޗުން އެޓީމު ބަލިވެގެން ނުވަތަ އެއްވަރުވުމުންނެވެ. ބްރެޒިލް ވެސް ދެވަނަ ބުރަށް ދާނީ ކުޅޭ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ނުވަތަ ސާބިއާ އާއި އެއްވަރުކޮށްގެންނެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އޮތް ބްރެޒިލް އަދި ސްވިޓްޒަލޭންޑަށް ލިބޭއިރު ސާބިއާ އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނައިގައެވެ. ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އޮތީ މުބާރާތުން ކަޓާފައިވާ ކޮސްޓަ ރިކާއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް