18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ފަތުރުވެރިން

ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ

  • މަރުވެފަިވަނީ ކެނެޑާގެ ފިރިހެނެއް
  • ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ފަތުރުވެރިންތަކެއް: ކެނެޑާ ފަތުރުވެރިއަކު ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ނިޔާވެފައި -- ގޫގުލް

އއ ރަސްދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވީ ކެނެޑާ ފިރިހިނެކެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ފޯނު ނުނަންގަވާތީ ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބޭ ގޮތް ނުވިނަމަވެސް ބައެއް މީޑިޔާތަކަށް ފުލުހުން ވަނީ ފަތުރުވެރިއަކު ޑައިވިނަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޗުއްޓީއަކަށް އައިސްހުރި އެމީހާ ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވުމުން ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

އެކަން ތަހުގީގް ކުރާ ކަމަށާއި އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ހޯމަދުވަހު ހަވީރު 4:30ހާއިރު ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް