19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ފަތުރުވެރިން

ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ

  • މަރުވެފަިވަނީ ކެނެޑާގެ ފިރިހެނެއް
  • ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ފަތުރުވެރިންތަކެއް: ކެނެޑާ ފަތުރުވެރިއަކު ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ނިޔާވެފައި -- ގޫގުލް

އއ ރަސްދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވީ ކެނެޑާ ފިރިހިނެކެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ފޯނު ނުނަންގަވާތީ ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބޭ ގޮތް ނުވިނަމަވެސް ބައެއް މީޑިޔާތަކަށް ފުލުހުން ވަނީ ފަތުރުވެރިއަކު ޑައިވިނަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޗުއްޓީއަކަށް އައިސްހުރި އެމީހާ ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވުމުން ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

އެކަން ތަހުގީގް ކުރާ ކަމަށާއި އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ހޯމަދުވަހު ހަވީރު 4:30ހާއިރު ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް