23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ސަނީ ލިއޯނީ އެޑްމިޓް ކޮށްފި

  • ހޮސްޕިޓަލުން ދަނީ ދެވެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާ ދެމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 13:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ސަނީ ލިއޯނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު -- އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ސަނީ ލިއޯނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  11:30 ހާއިރު އުއްތަރަކާންދުގައި ހުންނަ ބްރިޖްސް ހޮސްޕިޓަލް ކާޝިޕޫރުގައި އޭނާ އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ ގެސްޓްރޮއިންޓެރިޓިސް ވެގެންނެވެ.

ސަނީގެ ފަރުވާގެ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ޑޮކްޓަރ މަޔާންކް އަގަރުވާލު ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހުންނަށް ދެވެން ހުރި އެންމެ ރަގަޅު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ޑޮކްޓަރުން ބެލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ހާލަތު ރަންގާޅު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ނުވަތަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޑރ. މަޔާންކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހުންވައްތަރުވެ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީއެވެ. ޑޮކްޓަރު ބުނެފައި ވަނީ ސަނީގެ ބަނޑުގައި އިންފެކްޝަން ހެދިފައި ވަނީ ހޫނުގަދަ ދުވަހެއްގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ސަނީ ބަލިވެފައި މިވަނީ އެމްޓީވީން ދައްކާ "ސްޕްލިޓް ވިލާ ސީޒަން 11" ޝޫޓް ކުރުމަށް އޭނާގެ ކޯ ހޯސްޓް ރަންޖީވް އާއި އަދި ޝޯގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ރާމްނަގަރު، ނިނިތަލް ޑިސްޓްރިކްޓަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެވެ.

ސަނީ ވަނީ ރާމްނަގަރުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާކޮށްފައެވެ. ކާޝިޕޫރަށް ގެނދިއުމުން ސަނީގެ ފޭނުން ވަނީ އޭނާ ދެކިލުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް ޖަމާވެފައެވެ.

ރާމްނަގަރުގައި ސަނީ ހުންނަނީ ރިސޯޓެއްގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Ibrahim rasheed

3 މަސް ކުރިން

Hehehehehehehehehe

0
1