12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ސަނީ ލިއޯނީ އެޑްމިޓް ކޮށްފި

  • ހޮސްޕިޓަލުން ދަނީ ދެވެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާ ދެމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 13:01 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ސަނީ ލިއޯނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު -- އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ސަނީ ލިއޯނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  11:30 ހާއިރު އުއްތަރަކާންދުގައި ހުންނަ ބްރިޖްސް ހޮސްޕިޓަލް ކާޝިޕޫރުގައި އޭނާ އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ ގެސްޓްރޮއިންޓެރިޓިސް ވެގެންނެވެ.

ސަނީގެ ފަރުވާގެ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ޑޮކްޓަރ މަޔާންކް އަގަރުވާލު ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހުންނަށް ދެވެން ހުރި އެންމެ ރަގަޅު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ޑޮކްޓަރުން ބެލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ހާލަތު ރަންގާޅު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ނުވަތަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޑރ. މަޔާންކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހުންވައްތަރުވެ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީއެވެ. ޑޮކްޓަރު ބުނެފައި ވަނީ ސަނީގެ ބަނޑުގައި އިންފެކްޝަން ހެދިފައި ވަނީ ހޫނުގަދަ ދުވަހެއްގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ސަނީ ބަލިވެފައި މިވަނީ އެމްޓީވީން ދައްކާ "ސްޕްލިޓް ވިލާ ސީޒަން 11" ޝޫޓް ކުރުމަށް އޭނާގެ ކޯ ހޯސްޓް ރަންޖީވް އާއި އަދި ޝޯގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ރާމްނަގަރު، ނިނިތަލް ޑިސްޓްރިކްޓަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެވެ.

ސަނީ ވަނީ ރާމްނަގަރުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާކޮށްފައެވެ. ކާޝިޕޫރަށް ގެނދިއުމުން ސަނީގެ ފޭނުން ވަނީ އޭނާ ދެކިލުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް ޖަމާވެފައެވެ.

ރާމްނަގަރުގައި ސަނީ ހުންނަނީ ރިސޯޓެއްގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Ibrahim rasheed

6 މަސް ކުރިން

Hehehehehehehehehe

0
1