26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވޫޑް

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ ކައިވެނި އަންނަ ނޮވެމްބަރު 10 ގައި!

  • ކައިވެނި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ދިހަ ވަނަ ދުވަހެއް
  • ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީ ނުވަތަ ބެންގަލޫރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 12:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން މި ދެތަރިންގެ ކައިވެނި ކުރާނެ ރަނގަޅު ސާއަތެއް ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ބެލުމަށް ފަހު ކައިވެނި ކުރުމަށް ދާދި ފަހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނިގެ ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިޓަލީ ނުވަތަ ބެންގަލޫރު ނުވަތަ މި ދެތަނުގައި ކަމަށެވެ.

ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާއިރު ދިޕީކާ އާއި ރަންވީރު ވެސް ބޭނުން ވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި މި ކައިވެޏަށް ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން ވެސް ދަނީ އަވަދިނެތި ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަނީ އެކުގައި ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަލިޔޯންކީ ރަސީލާ- ރާމް ލީލާ"، "ބަޖީރާއޯ މަސްތާނީ" އަދި ދާދި ފަހުން ކުޅުނު "ޕަދްމާވަތު" ހިމެނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް މި ދެ ތަރިން ދަނީ އެކަކު އަނެކެއްގެ ޕޯސްޓްތަކަށް ކޮންމެޓް ކުރަމުންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް