18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ކޮސްޓަ ރިކާއާ ދެކޮޅަށް ބްރެޒިލް ނުކުންނާނީ މޮޅުވާން

  • ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްވިޓްޒަލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ 1-1 އިން ބްރެޒިލް އެއްވަރުވި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 21 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 18:49 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ނެރުނު ފުރަތަމަ އެގާރައެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ކޮސްޓަ ރިކާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ބްރެޒިލް ނުކުންނާނީ މޮޅުވާން ކަމަށް އެގައުމުގެ ތަރި ނޭމާ ބުނެފިއެވެ.

ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްވިޓްޒަލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ 1-1 އިން ބްރެޒިލް އެއްވަރުވި މެޗުގައި ނޭމާއަށް މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނުއިރު އޭނާގެ އިތުރުން ބްރެޒިލްގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް މާ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ގިނަ ފައުލްތަކެއް ފެނުނު މި މެޗަށްފަހު ބްރެޒިލްގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ރެފްރީންގެ ޒިންމާ ރެފްރީންނަށް އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބްރެޒިލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ފަހު ނޭމާ ބުނީ ކޮސްޓަ ރިކާ އާއި ދެކޮޅަށް ރަނގަޅު މެޗެއް ކުޅެ މޮޅުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ސްވިޓްޒަލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަށްވުރެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނޭމާ ބުނީ ކޮސްޓަ ރިކާ ކުޅެފައިވާ ބައެއް މެޗުގެ ވީޑިއޯ ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެޓީމު ހުއްޓުވުމަށްވުރެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ އަމިއްލަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ކަމަށެވެ.

މި މެޗާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ ބުނީ ކޮންމެ މެޗަކީ ވެސް ފައިނަލެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވެސް ޒިންމާ ނަގައިގެން ކުޅެފިނަމަ ތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި ކޮސްޓަ ރިކާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށްފަހު ބްރެޒިލް ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ އެންމެ ފަހު މެޗުގައި ނުކުންނާނީ ސާބިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. މީގެކުރިން މި ދެ ޓީމު ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ 10 މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ މެޗު ބްރެޒިލްއިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު ކޮސްޓަ ރިކާ މޮޅުވެފައިވަނީ 1960 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ކުޅުނު މެޗެއްގައެވެ.

މިވަގުތު މި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ވެސް ސާބިއާއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް