20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ހޮލީވޫޑް

ގްރާންޑޭ އާއި ޑޭވިޑްސަން އެންގޭޖް ވެއްޖެ

  • ދެތަރިން ކައިވެނުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 11:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ގްރާންޑޭ އާއި ޑޭވިޑްސަން -- ގޫގުލް

އެމެރިކަން އެކްޓަރ އަދި ކޮމޭޑިއަން ޕީޓް ޑޭވިޑްސަން އެމެރިކާގެ ލަވަ ކިޔުން ތެރިޔާ އަދި އެކްޓްރެސް އެރިއާނާ ގްރާންޑޭ އާއި އެންގޭޖް ކޮށްފައިވާ ކަން އޭނާ ޔަގީން ކޮށްދީފިއެވެ.

އެ ދެތަރިން ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އެ ވާހަކަތަކަށް ބާރުލިބޭ، ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

"ޓްނައިޓް ޝޯ"ގެ ހޯސްޓް ޖިމީފެލަން ވަނީ އެ ޝޯއަށް އަރަން ކޮންމެހެން ގްރާންޑޭ އާއި އެންގޭޖް ވާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމުން އޭގެ ޖަވާބުގައި ޑޭވިޑްސަން ބުނެފައި ވަނީ އެކަން ވަނީ ވެފައި ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް އިހުސާސް ކުރެވޭނީ ވަރަށް އަގުހުރިއެއްޗެއް ހާސިލް ކުރެވުން ކަމަށާއި އަދި ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށް ޑެވިޑްސަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސައުވީސް އަހަރުގެ އެ ޒުވާން ދެ ތަރިން އެންގޭޖް ކޮށްފައި މި ވަނީ އެ ދެމީހުން އެކީގައި އުޅެން ފެށިތާ މަދު ދުސްވަކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

މިދިޔަ ޖޫން މުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ލޮސްއެންޖްލްސްގައި ޕަރފޯމް ކުރިއިރު އެނާގެ އަތުގައި ޑައިމަންޑް ރިންގެއް އަޅާފައި ވަނިކޮށް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ގްރާންޑޭ ޑޭވިޑްސަން އާއި އެކު ކެލިޕޯނިއާގެ ޑިޒްނީ ލޭންޑަށް ދިޔައިރު ވެސް އެ އަނގޮޓީ އަޅާފައިވާތަން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ގްރާންޑޭ ވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ރެޕާރ މެކް މިލާރ އާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅުމަށްފަހު ދާދިފަހުން ރުޅިވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މަންޗެސްޓްރ ޔުނައިޓެޑްގައި އޭނާގެ ކޮންސެޓް ހިނގަމުން ދިޔަ އިރު ދިން 22 މީހުން މަރުވި ޓެރޯ އެޓޭކަށް ފަހު ޕޯސްޓް ޓްރޮމެޓިކް ޑިސްއޯޑާ އެއް ތަހަންމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް