20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮލީވުޑް

ރޭސް3: ފަސް ދުވަހުން 132 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

  • މި ފިލްމަކީ މިހާތަނަށް މިއަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 08:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ސަލްމާން ޚާން -- ޓުވިޓާ / ސްވިޒަލޭންޑް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" އެޅުވިތާ ފަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 136.76 ކްރޯޑަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

"ރޭސް 3" ވެފައި ވަނީ މިއަހަރު ރިލީޒް ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުގެ ރެކޯޑް ހޯދަފައެވެ. އަދި ހަފްތާ ބަންދުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބުނު ފިލްމްގެ ރެކޯޑް ވެސް ވަނީ އެ ފިލްމަށް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެ ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމަށް ވަނީ 29.17 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި ހަފްތާ ބަނަދުގައި އެ އަދަދު ވަނީ 106.47 ކްރޯޑް ރުޕީޒް އަށް އަރާފައެވެ.

"ރޭސް 3" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވޭތިވެ ދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭގައި ނުކުތް ސަލްމާންގެ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

ސަލްމާންގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ތިން ފިލްމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ސުލްތާން" ، ޓާއިގާ ޒިންދާހޭ، އަދި ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން އެވެ.

މެއިން ރޯލުން ސަލްމާން ޚާންގެ އިތުރުން ޖެކުލީން ފޭނާންޑޭޒް، ބޮބީ ޑިއޯލް، އަނިލް ކަޕޫރު، ސާގިބް ސަލީމް އަދި ޑެއިޒީ ޝާހު ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ ރޭސް ފްރެންޗައިސްގެ 3 ވަނަ ފިލްމެވެ.

ކްރައިމް ތްރިލާ މި ފިލްމަކީ އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ސަބަބުން އެ މީހުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް ދައްކުވައި ދޭ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް