23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ރަންބީރުގެ މަންމަ ނީތޫގެ 60 ވަނަ އުފަންދުސް ފާހަގަ ކުރުން ޕެރިހުގައި

  • ނީތޫ ގެ އުފަންދުވަހަކީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަސް
  • ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ދަނީ ރިޝީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 07:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ރިޝީ ކަޕޫރާއި އަންހެނުން ނީތޫ ކަޕޫރު -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ރަންބީރު ކަޕޫރު މަންމަ ނީތޫ ކަޕޫރުގެ 60 ވަނަ އުފަންދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ޕެރިހުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް އާއިލާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

 ރިޝީ ކަޕޫރުގެ އަންހެނުން ނީތޫ ގެ އުފަންދުވަހަކީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހެވެ.

ނީތޫގެ އުފަން ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުކުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ދަނީ ސީދާ ރިޝީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ނީތޫގެ އުފަން ދުވަހަށް ޕެރިހަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އަންހެން ދަރިފުޅު ރިއްދިމާ ކަޕޫރާއި މާމަ ދަރިފުޅު ސަމާރާ އާ އެކު ލަންޑަންގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެ މީހުން ޕެރިހަށް ދިއުމުން ރަންބީރު ވެސް އެ މީހުންނާ ޖޮއިން ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރަންބީރު މިވަގުތު ދަނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ސަންޖޫ" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުންނެވެ.

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ނީތޫ ސިންގް އާއި ރިޝީ ކަޕޫރު ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ 1980 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނީތޫ ރިޝީ އާއި ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގައެވެ. ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރި ނީތޫ ދަނީ މިހާރުވެސް މަދުމަދުން ފިލްމްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

ހަށިގަނޑު ވަރަށް ފިޓްކޮށްހުރި ނީތޫ ބުނެފައިވަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދަތް އުނދުޅާ ފެންވެރުންހާ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އޭނާގެ މަންމަގެ އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ބައިވަރު ސިއްޚީ މައްސަލަތައް ދިމާވި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި ހަކުރު ބަލި އަދި ކޮލެސްޓްރޯލް މައްޗަށް ދިއުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެނާގެ މަންމަގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ކޮޕީކޮށް މަންމަ ކައި ބޮއި ހެދި ތަކެތި ކާނަމަ އޭނާއަށް ވެސް އެފަދަ ސިއްޚީ މައްސަލަ ތަކާއި ކުރިމަތިވީސް ކަމަށް ނީތޫ ވަނީ މީގެ ކުރިން ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް