26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ރަންބީރުގެ މަންމަ ނީތޫގެ 60 ވަނަ އުފަންދުސް ފާހަގަ ކުރުން ޕެރިހުގައި

  • ނީތޫ ގެ އުފަންދުވަހަކީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަސް
  • ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ދަނީ ރިޝީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 07:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ރިޝީ ކަޕޫރާއި އަންހެނުން ނީތޫ ކަޕޫރު -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ރަންބީރު ކަޕޫރު މަންމަ ނީތޫ ކަޕޫރުގެ 60 ވަނަ އުފަންދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ޕެރިހުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް އާއިލާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

 ރިޝީ ކަޕޫރުގެ އަންހެނުން ނީތޫ ގެ އުފަންދުވަހަކީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހެވެ.

ނީތޫގެ އުފަން ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުކުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ދަނީ ސީދާ ރިޝީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ނީތޫގެ އުފަން ދުވަހަށް ޕެރިހަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އަންހެން ދަރިފުޅު ރިއްދިމާ ކަޕޫރާއި މާމަ ދަރިފުޅު ސަމާރާ އާ އެކު ލަންޑަންގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އެ މީހުން ޕެރިހަށް ދިއުމުން ރަންބީރު ވެސް އެ މީހުންނާ ޖޮއިން ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރަންބީރު މިވަގުތު ދަނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ސަންޖޫ" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުންނެވެ.

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ނީތޫ ސިންގް އާއި ރިޝީ ކަޕޫރު ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ 1980 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނީތޫ ރިޝީ އާއި ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގައެވެ. ލޫޅާފަތި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރި ނީތޫ ދަނީ މިހާރުވެސް މަދުމަދުން ފިލްމްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

ހަށިގަނޑު ވަރަށް ފިޓްކޮށްހުރި ނީތޫ ބުނެފައިވަނީ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ދަތް އުނދުޅާ ފެންވެރުންހާ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އޭނާގެ މަންމަގެ އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ބައިވަރު ސިއްޚީ މައްސަލަތައް ދިމާވި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި ހަކުރު ބަލި އަދި ކޮލެސްޓްރޯލް މައްޗަށް ދިއުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެނާގެ މަންމަގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ކޮޕީކޮށް މަންމަ ކައި ބޮއި ހެދި ތަކެތި ކާނަމަ އޭނާއަށް ވެސް އެފަދަ ސިއްޚީ މައްސަލަ ތަކާއި ކުރިމަތިވީސް ކަމަށް ނީތޫ ވަނީ މީގެ ކުރިން ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް