17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރީނދޫ ހުން

ރީނދޫ ހުން އުޅޭ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

  • ބްރެޒިލްގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަނީ ހަލުވި ކަމާއެކު ޔެލޯ ފީވަރ ފެތުރެމުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 20:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


މަދިރިއެއް ލޭބޮނީ: ޔެލޯ ފީވަރއިން ސަލާމަތް ވުމަށް މަދިރިން ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ -- ގޫގުލް

ރީނދޫ ހުން އުޅޭ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިދުވަސްވަރު ބްރެޒިލްގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއެކު "ޔެލޯ ފީވަރ" ފެތުރެމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި "ޔެލޯ ފީވަރ" އުޅޭ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެޖެންސީއިން އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ "ޔެލޯ ފީވަރ" އުޅޭ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ދަތުރު ކުރުމުގެ 10 ދުވަސް ކުރިން ވެކްސިން ޖެހުމަށާއި ކޮންމެހެން ދަތުރު ކުރަން ޖެހިގެން ނޫނީ ދަތުރު ނުކުރުމުގެ އިތުރުން އެއިން ޤައުމަކަށް ދަތުރު ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އަންނަތާ 6 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލާމާތްތަކެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

ރީނދޫ ހުމުގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ގަދައަށް ހުން އައުން، ލޮލުގެ ހުދުކަޅި އާއި ގައިގެ ހަންގަނޑު ރީނދޫވުން، ގައިގައި ރިއްސުން، ކާހިތް ނުވުން، ބޯއެނބުރުމާއި ހޮޑުލެވުން އަދި ބޮލުގައި ރިއްސުމެވެ.

އެފަދަ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ކަމުގައިވާ ނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މަދިރި ހެފުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއެކު ސިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމުގައި އެފަދަ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ވެސް އެ އެޖެންސީން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

"ޔެލޯ ފީވަރަ" އުޅޭ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑަރ ހެލްތުގެ ނަމްބަރ 7954333 ފޯނަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް