21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޕްރިންސް ހެރީ - މޭގަން މާކްލް

ކައިވެނި ބެއްލެވިތާ މަހެއް، މޭގަން މާކްލް އާލާސްވެ އިންނެވި ކަމުގެ އަޑު ފެތުރެން ފަށައިފި!

 • ހެރީއާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ މޭ 19ގައި
 • މޭގަން އާލާސްވެއިންނެވި ކަމުގެ ޚަބަރުތައް ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށީ ސޯޝަލް މީޑީއާގައި
 • ހޯމަ ދުވަހު ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މޭގަންގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވަނީ "އަބަދުވެސް ކުދިން ހޯދަން ބޭނުންވާ" ކަމަށް
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 22:46 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
 7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ޑިއުކް އެންޑް ޑަޗަސް އޮފް ސަސެކް، ހެރީއާއި މޭގަން -- ޕޮޕް ޝުގަރ

ޑިއުކް އެންޑް ޑަޗެސް އޮފް ސަސެކްސް، ޕްރިންސް އާއި ހެރީއާއި މޭގަން މާކެލް ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތްތާ އެންމެ މަހެއްވީއިރު، މޭގަން އާލާސްވެ އިންނެވި ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ފެތުރެން ފަށާފައެވެ.

36 އަހަރުގެ މޭގަން އާލާސްވެ އިންނެވިކަމުގެ ޚަބަރުތައް ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށީ ސޯޝަލް މީޑީއާގައެވެ. އެކަމަނާ ހެދުން ތުރުކުރައްވާ ގޮތް ފާހަގަކޮށް، ގިނައިން ތުރުކުރައްވަނީ ގަޔަށް ދޫކޮށް ހުންނަ ހެދުންކޮޅުތައްކަން ޓްވިޓަރގައި ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދޫކޮށް ހުންނަ ހެދުން ލުމަކީ މީހަކު ބަލިވެއިން ކަމުގެ ނިޝާނެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓެބްލޮއިޑް މަޖައްލާއެއްކަމަށްވާ "އޯކޭ!" އިން ވަނީ މޭގަން އާލާސްވެ އިންނެވިކަން 'ކަށަވަރު' ކޮށް، އާލާސްވެ އިންނެވީ އެންމެ ބޭފުޅަކަށް ނޫންކަމަށާއި އެއްމާބަނޑު ދެ ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަދި މޭގަން "އަބަދުވެސް ކުދިން ހޯދަން ބޭނުންވާ" ކަމަށް ހޯމަ ދުވަހު 'ގުޑް މޯނިންގ ބްރިޓަން' އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މޭގަންގެ ބައްޕާފުޅު، ތޯމަސް މާކަލްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ތޯމަސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މޭގަން މި ވަގުތު އާލާސްވެ އިންނެވިހެން ހީފުޅު ނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެކަމަނާ އާލާސްވެ އިންނަވާނެހެން ހީފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

ކުރިން 'ޑެޑީސް ގަރލް' އެއް ގޮތައް އަމިއްލައަށް ސިފަ ކުރައްވާފައިވާ މޭގަން އާއި އެކަމަނާގެ ބައްޕަގެ ގުޅުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން މޭގަން ކައިވެނި ކުރެއްވި ދުވަހުވެސް އެނގިގެން ދިޔައެވެ. މޭގަންއާއި ހެރީ މޭ 19ގައި ކައިވެނި ކުރެއްވި އިރު، ތޯމަސް އެ ހަފްލާގައި ބައިވެރި ވެނުލައްވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ތޯމަސް ހަފްލާގައި ބައިވެރިވާގޮތަށް ފުރަތަމަ އޮތް ނަމަވެސް ކައިވެނި ކުރަން ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކެންސިންގޓަން ޕެލެސްއިން ވަނީ މޭގަންގެ ބައްޕާފުޅުގެ ސިއްހީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ބައިވެރި ވެނުލެއްވޭނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް