23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ދިރާގު ޕޭ

ދިރާގު ޕޭ ޓެކްސީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

 • 25 ޓެކްސީއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު އެއަށް ދިރާގު ޕޭއިން ފައިސާ ދެއްކުމުން މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
 • ގުރުއަތުލުމުން 10 ނަސީބުވެރިންގެ ޕޭ ވޮލެޓަށް 1500 ރުފިޔާ ލިބޭނެ
 • މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހު 30 ގެ ނިޔަލަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 18:38 | |

މަގުބޫލް

 1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
 8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން "ދިރާގު ޕޭ" ގެ މުޅިން އާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

"ދިރާގު ޕޭ ޓެކްސީ"ގެ ނަމުގައި ފެށި މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު ޕޭ ބޭނުން ކޮށްގެން 25 ޓެކްސީއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު އެއަށް ދިރާގު ޕޭއިން ފައިސާ ދެއްކުމުން މިޕްރޮމޯޝަންގައި އޮޓޮމެޓިކުން ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލުމުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުލުމުން 10 ނަސީބުވެރިންގެ ޕޭ ވޮލެޓަށް 1500 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ދިރާގު ޕޭ ޓެކްސީ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް