17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ދިރާގު ޕޭ

ދިރާގު ޕޭ ޓެކްސީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

 • 25 ޓެކްސީއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު އެއަށް ދިރާގު ޕޭއިން ފައިސާ ދެއްކުމުން މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
 • ގުރުއަތުލުމުން 10 ނަސީބުވެރިންގެ ޕޭ ވޮލެޓަށް 1500 ރުފިޔާ ލިބޭނެ
 • މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހު 30 ގެ ނިޔަލަށް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 18:38 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ : ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން "ދިރާގު ޕޭ" ގެ މުޅިން އާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

"ދިރާގު ޕޭ ޓެކްސީ"ގެ ނަމުގައި ފެށި މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު ޕޭ ބޭނުން ކޮށްގެން 25 ޓެކްސީއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު އެއަށް ދިރާގު ޕޭއިން ފައިސާ ދެއްކުމުން މިޕްރޮމޯޝަންގައި އޮޓޮމެޓިކުން ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލުމުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުލުމުން 10 ނަސީބުވެރިންގެ ޕޭ ވޮލެޓަށް 1500 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ދިރާގު ޕޭ ޓެކްސީ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް