20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

މެސީއާއި ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާން ހެރީ ކޭން ބޭނުންވޭ

  • ކޭން ވަނީ މިދިޔަ 4 އަހަރު 135 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 18:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އިނގިރޭސި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން -- ފީފާ

ޕޯޗުގަލް ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާއި އާޖެންޓީނާ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށްވާން ބޭނުންވާކަން އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 

ޓިއުނީޝިއާ އަތުން 2 - 1 އިން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ކޭން ބުނީ ލިމިޓެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި، އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށްވާން ވަރަށް އުހަށް އަމާޒު ހިފަން ޖެހޭކަމަށެވެ. ކޭން ބުނީ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި އޭނާގެ ކުޅުން ދައްކާލައި، ހުނަރު ދައްކާލަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅީ ރޮނާލްޑޯއާއި މެސީކަމަށާއި، ޗެލެންޖަކީ އެމީހުންނާއި އަރާ ހަމަކުރުންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

މިދިޔަ 10 އަހަރު ބެލެންޑޯ އެވޯޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މެސީ ނުވަތަ ރޮނާލްޑޯއެވެ. އެ 2 ކުޅުންތެރިންނާއި ވާދަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޭން ވަނީ މިދިޔަ 4 އަހަރު 135 ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ ސީޒަންގައި އޭނާ ކުޅޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރލީގްގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސްއަށް ޖަހައިދިން 41 ގޯލް ހިމެނެއެވެ. ޓޮޓެންހަމް ސީޒަން ނިންމާލީ ލީގުގެ 3 ވަނައިގައި އޮވެގެންނެވެ. 

ކޭން ވަނީ އިނގިރޭސި ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 25 މެޗުގައި 15 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އޭނާއަކީ 1990ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އިނގިރޭސި ޤައުމީ ޓީމަށް ވޯލްޑްކަޕް މެޗެއްގައި 2 ލަނޑު ޖަހައިދިން ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. 

އަނެއްކޮޅުން ސްޕެއިންގެ ރެއާލްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮނާލްޑޯ އެޓީމަށް ކުޅުނު 438 މެޗުގައި 450 ގޯލް ޖަހާފައިވާއިރު، ހަމަ އެ ލީގުގައި ކުޅޭ ބާސެލޯނާއަށް މެސީވަނީ 552 ގޯލް ޖަހައިދީފައެވެ. 

މިހާރު ރަޝިޔާގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތް ނިކުންނާނީ ނިޒްނީ ނޮވްގޮރޮޑްގައި ޕެނަމާއާއި ދެކޮޅަށެވެ. އަދި އަންނަ  ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗުގައި ކެލިނިންގްރެޑްގައި ބެލްޖިއަމްއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް