19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހޮލީވުޑް

މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

  • މި ޝޯ އޮންނާނެ ތިއޭޓަރެއް އަދި ނުބުނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 13:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


މައިކަލް ޖެކްސަން އެކްޓް ކޮށްފައިވާ ލަވައެއްގެ މަންޒަރެއް -- ގޫގުލް

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ޝޯއެއް 2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް އަދި ވަކި ނަމެއް ދީފައި ނުވާ މި ޝޯ ލިޔަނީ ނޫސްވެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ޕުލިޓްޒަރ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ލިން ނޮޓޭޖްއެވެ.

މައިކަލް ޖެކްސަން އެސްޓޭޓާއި ކޮލަމްބިއާ ލައިވްއިން އިން މި ޝޯ އޮންނާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އިރު ޝޯ އޮންނާނެ ތިއޭޓަރެއް ނުބުނެއެވެ. މި ޝޯގައި ޖެކްސަންގެ މަޝްހޫރު ލަވަތައް ކަމަށްވާ ތްރިލަރ، ބީޓްއިޓް، އަދި ސްމޫތު ކްރިމިނަލް ފަދަ ލަވަތައް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

ކްރިސްޓޮފަރ ވީލްޑަން ޑައިރެކްޓްކޮށް ކޮރިއޮގްރާފް ހަދާ މި ޝޯގައި ޖެކްސަންގެ ވީޑިއޯ ލަވަތަކުގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ހަނދާނުން ނުފޮހެވޭ ނެށުންތައް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ވީލްޑަންއަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ޓޯނީ އެވޯޑްގައި ބެސްޓް ކޮރިއޮގްރަފީ އެވޯޑް ލިބިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިޝޯއަކީ އޭނަ މަރުވިތާ 11 އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ޝޯއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް