21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ހޮލީވުޑް

މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

  • މި ޝޯ އޮންނާނެ ތިއޭޓަރެއް އަދި ނުބުނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 13:38 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


މައިކަލް ޖެކްސަން އެކްޓް ކޮށްފައިވާ ލަވައެއްގެ މަންޒަރެއް -- ގޫގުލް

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ޝޯއެއް 2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް އަދި ވަކި ނަމެއް ދީފައި ނުވާ މި ޝޯ ލިޔަނީ ނޫސްވެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ޕުލިޓްޒަރ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ލިން ނޮޓޭޖްއެވެ.

މައިކަލް ޖެކްސަން އެސްޓޭޓާއި ކޮލަމްބިއާ ލައިވްއިން އިން މި ޝޯ އޮންނާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އިރު ޝޯ އޮންނާނެ ތިއޭޓަރެއް ނުބުނެއެވެ. މި ޝޯގައި ޖެކްސަންގެ މަޝްހޫރު ލަވަތައް ކަމަށްވާ ތްރިލަރ، ބީޓްއިޓް، އަދި ސްމޫތު ކްރިމިނަލް ފަދަ ލަވަތައް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

ކްރިސްޓޮފަރ ވީލްޑަން ޑައިރެކްޓްކޮށް ކޮރިއޮގްރާފް ހަދާ މި ޝޯގައި ޖެކްސަންގެ ވީޑިއޯ ލަވަތަކުގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ހަނދާނުން ނުފޮހެވޭ ނެށުންތައް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ވީލްޑަންއަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ޓޯނީ އެވޯޑްގައި ބެސްޓް ކޮރިއޮގްރަފީ އެވޯޑް ލިބިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިޝޯއަކީ އޭނަ މަރުވިތާ 11 އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ޝޯއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް