26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!

  • މާދުރީ ޑިކްސިޓް، ޖެކުލީން ފެނާންޑޭޒް އަދި ކަރީނާ ކަޕޫރު ވަނީ ޕާފޯމްކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 08:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


މިސް އިންޑިއާ 2018 ތާޖު ހަވާލު ކުރަނީ -- ގޫގުލް

އެފް ބީބީ ކަލާސް ފެމިނާ މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް ޓެމިލް ނާޑޫގެ އަނުކްރީތީ ވާސް ހޮވިއްޖެއެވެ.

އަނުކްރީތީއަށް މިސް އިންޑިއާގެ ތާޖު ހަވާލުކޮށްދީފައި ވަނީ މިސް ވޯލްޑް 2017 މަނޫޝީ ޗިއްލަރެވެ.

މިސް އިންޑިއާ 2018 ފަސްޓް ރަނާއަޕްއަކަށް  މީނާކްޝީ ޗައުދަރީ ހޮވުނު އިރު ސެކަންޑް ރަނަރަޕްއަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ޝްރެއާ ރާއޯކަމަވަރަޕޫއެވެ.

މުސްބާއީގެ ޑޯމް އެންއެސްސީއައި ސްޓޭޑިއަމްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ މި އިވެންޓްގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރިން ޕާރފޯމް ކޮށްފައެވެ.

ޕާރފޯމް ކުރި ތަރިންގެ ތެރޭގައި މާދުރީ ޑިކްސިޓް، ޖެކުލީން ފެނާންޑޭޒް އަދި ކަރީނާ ކަޕޫރު ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިސްވޯލްޑް 2017 މަނޫޝީ ޗިއްލަރު ވެސް ވަނީ ޕާރފޯމް ކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތް ހުށަހޅައިދީފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ ކަރަން ޖޯހަރާއި އެކްޓަރ އަޔުޝްމަން ކުރާނާއެވެ.

ސެލެބްރީންގެ ތެރެއިން ޖަޖުންގެ ޕެނަލްގައި ހިމެނެނީ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިރްފާން ޕަޓާން، ކޭއެލް ރާހުލް، އަދި ފެޝަން ޑިޒައިނާ ގައުރަވް ގުޕްތާ އަދި ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް މަލައިކާ އަރޯރާ، ބޮބީޑިއޯލް، ކުނާލް ކަޕޫރުގެ އިތުރުން ފަޔޭ ޑިސޫޒާގެ އަދި  މަނޫޝީ ޗިއްލަރު ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް