19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

އާތިފް އަސްލަމް

އާތިފް އަސްލަމް އަންހެން ފޭންއަކަށް ހިމާޔަތް ދީފި

  • ކަރާޗީގައި އާތިފް ދިން ޝޯބަލަން ގިނަ ބަޔަކު އެއްވި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 19:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އާތިފް އަސްލަމް ރާއްޖޭގައި ދިން ޝޯގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމް ކަރާޗީގައި ދިން ޝޯއެއްގައި އޭނާގެ އަންހެން ފޭންއަކަށް ފިރެހެނުންތަކެއް ފުރައްސާރަ ކުރުމުން އެ އަންހެން މީހާއަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ކޮންސެޓް ތެރެއަށް އޭނާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ޕެހެލީ ނަޒަރްމޭ ފަދަ މަޝްހޫރު ލަވަތައް ކިޔާފައިވާ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އަސްލަމް ސްޓޭޖްގައި ލަވަ ހުށަހަޅައިދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

ކޮންސެޓް ބަލަންތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބަރީގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެން ގްރޫޕަކުން ފުރައްސާރަ ކުރާކަމަށް އަސްލަމްއަށް ފާހަގަކުރެވުމުން އޭނާވަނީ ޕާފޯމަންސްގެ މެދުތެރެއިން އަތުން އިޝާރާތްކުރުމަށްފަހު މިއުޒިކް ހުއްޓާލުމަށް މިއުޒީޝަނުންނަށް އަންގާފައެވެ.

އަދި އާތިފް ވަނީ އެ ގްރޫޕްގެ ތެރެެއަށްވަދެ ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

"މިތަނުން އަންހެން ކުއްޖެއް ނުފެންނަނީތަ؟ ޔޫޓިއުބްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ރުޅިވެރިކަމާއެކު އާތިފް ބުނާތަން ފެނެއެވެ.

"ކަލޭމެންގެ މަންމަ ނޫނީ ދައްތަޔަކުވެސް މިތާ ހުރެދާނެ" އޭނާ ބުނެއެވެ.

އެކުދިންނަށް އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު އާތިފްވަނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ސްޓޭޖަށް އެރުވުމަށްފަހު އޭނާއަށް ޝޯ ބަލަން ހުރެވޭނެ ޖާގައެއް ދިނުމަށް ކޮންސެޓް އިންތިޒާމްކުރި މީހުން ގާތުން އެދިފައެވެ.

"އިންސާން ކާ ބައްޗާބަން"(އިންސާނުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެބަަލަ) ޝޯ އަލުން ފެށުމުގެ ކުރިން އާތިފް އެކުދިންނާ ދިމާލަށް ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް