20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އާތިފް އަސްލަމް

އާތިފް އަސްލަމް އަންހެން ފޭންއަކަށް ހިމާޔަތް ދީފި

  • ކަރާޗީގައި އާތިފް ދިން ޝޯބަލަން ގިނަ ބަޔަކު އެއްވި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 19:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


އާތިފް އަސްލަމް ރާއްޖޭގައި ދިން ޝޯގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމް ކަރާޗީގައި ދިން ޝޯއެއްގައި އޭނާގެ އަންހެން ފޭންއަކަށް ފިރެހެނުންތަކެއް ފުރައްސާރަ ކުރުމުން އެ އަންހެން މީހާއަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ކޮންސެޓް ތެރެއަށް އޭނާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ޕެހެލީ ނަޒަރްމޭ ފަދަ މަޝްހޫރު ލަވަތައް ކިޔާފައިވާ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ އަސްލަމް ސްޓޭޖްގައި ލަވަ ހުށަހަޅައިދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

ކޮންސެޓް ބަލަންތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބަރީގައި ހުރި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެން ގްރޫޕަކުން ފުރައްސާރަ ކުރާކަމަށް އަސްލަމްއަށް ފާހަގަކުރެވުމުން އޭނާވަނީ ޕާފޯމަންސްގެ މެދުތެރެއިން އަތުން އިޝާރާތްކުރުމަށްފަހު މިއުޒިކް ހުއްޓާލުމަށް މިއުޒީޝަނުންނަށް އަންގާފައެވެ.

އަދި އާތިފް ވަނީ އެ ގްރޫޕްގެ ތެރެެއަށްވަދެ ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

"މިތަނުން އަންހެން ކުއްޖެއް ނުފެންނަނީތަ؟ ޔޫޓިއުބްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ރުޅިވެރިކަމާއެކު އާތިފް ބުނާތަން ފެނެއެވެ.

"ކަލޭމެންގެ މަންމަ ނޫނީ ދައްތަޔަކުވެސް މިތާ ހުރެދާނެ" އޭނާ ބުނެއެވެ.

އެކުދިންނަށް އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު އާތިފްވަނީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ސްޓޭޖަށް އެރުވުމަށްފަހު އޭނާއަށް ޝޯ ބަލަން ހުރެވޭނެ ޖާގައެއް ދިނުމަށް ކޮންސެޓް އިންތިޒާމްކުރި މީހުން ގާތުން އެދިފައެވެ.

"އިންސާން ކާ ބައްޗާބަން"(އިންސާނުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެބަަލަ) ޝޯ އަލުން ފެށުމުގެ ކުރިން އާތިފް އެކުދިންނާ ދިމާލަށް ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް