21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ބްރެޒިލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުން ނޭމާ ފެންނަން ނެތް!

  • މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފަހު ބައި ވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ގެއްލުނު
  • ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ކުޅުންތެރިން އޭނާއަށް 10 ފައުލްކުރި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 20 ޖޫން 2018 | ބުދަ 03:21 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ - މިއީ އޭނާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުން ކުޅޭ ވާދަވެރި ފުރަތަމަ މުބާރާތް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ކޮސްޓަ ރިކާއާ ދެކޮޅަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފަރިތަކުރުންތައް އެގައުމުގެ ތަރި ނޭމާ ބައިވެރިނުކޮށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ބްރެޒިލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ނޭމާ ފެންނަން ނެތެވެ. އޭނާ މި ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާއިރު ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްވިޓްޒަލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ބްރެޒިލް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާއަށް ގިނަ ފައުލްތަކަކާއި އަމާޒުވިއެވެ. އެގޮތުން ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ކުޅުންތެރިން އޭނާއަށް 10 ފައުލްކުރިއިރު މިއީ އެއް މެޗެއްގައި އެލެން ޝިއެރާއަށް 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ޓިއުނީޝިއާއިން 11 ފައުލްކުރި ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި އެއް ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެންމެ ގިނަ ފައުލް އަމާޒުވި މެޗެވެ.

ސްވިޓްޒަލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ވެގެންދިޔައީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުން އޭނާ ވާދަވެރި މެޗެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެނިކޮށް ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ބާކީ ބައިގައި އޭނާ އެއްވެސް މެޗެއް ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އެނބުރި އައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 3-0 އިން ބްރެޒިލް މޮޅުވި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައެވެ. އެ މެޗުގައި އޭނާ ލަނޑު ވެސް ޖެހިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިނުވާއިރު އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ 10 މިނެޓު ފަހުން އޭނާ ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ޓީމުގެ މެޑިކަލް ސްޓާފަކާއެކު ޓްރެއިނިން ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.  

ބްރެޒިލްގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ވިނީޝިއަސް ރޮޑްރިގޭޒް ބުނީ ނޭމާގެ ކަނާތު ފައިގެ ކުޑަހުޅުގައި ރިއްސުމުން އޭނާ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ދިޔައީ ފިޒިއޮތެރަޕީ ފުރިހަމަކުރަން ކަމަށާއި އޭނާއަށް ތަދުވީ އެންމެފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާއަށް ކުރި ފައުލްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރޮޑްރިގޭޒް ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ދެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ނޭމާ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ރާވައިފައި އޮތީ އޭނާއަށް ވަކިން ފަރިތަކުރުންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކަމަށެވެ.

ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ކުޅުންތެރިން ގަސްތުގައި ނޭމާއަށް ފައުލްކުރި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނި ނަމަވެސް އެގައުމުގެ ކޯޗު އަދި ކެޕްޓަން ވެސް ވަނީ މި ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމަށް ކޮސްޓަ ރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ކާމިޔާބުކުރަން ބްރެޒިލްއަށް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް