23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ޓްރނާސްފާ މާކެޓް

ގްރީޒްމަން އައު ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރިއިރު ލެމާރ ވެސް އެޓްލެޓިކޯއަށް

 • ގްރީޒްމަން ވަނީ އެޓްލެޓިކޯއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައި
 • ތޯމަސް ލެމާރ ވެސް ވަނީ އެ ޓީމަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފައި
 • އެޓްލެޓިކޯއިން ވަނީ ލޫކަސް ހަނާންޑޭޒްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވެސް އައުކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:47 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
 3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
 4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
 5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
 6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ގްރީޒްމަން އަދި ލެމާރ ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމާއެކު -- އޭއެފްޕީ

ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކުރިއިރު މޮނާކޯއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެގައުމުގެ ވިންގަރ ތޯމަސް ލެމާރ އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ގްރީޒްމަން ވަނީ އެޓްލެޓިކޯއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ރިލީޒް ފީއަށް ބަދަލެއް އައިސްފާވަކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ނުބުނެއެވެ. ގްރީޒްމަން މިހާރު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށްވާއިރު އޭނާގެ ރިލީޒް ފީއަކީ 100 މިލިއަން ޔޫރޯއެވެ.

ގްރީޒްމަން އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގައި މަޑުކުރާނެކަން ހާމަކުރީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އޭނާ އާއްމުކުރި ހާއްސަ ވީޑިއޯއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އޭނާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯގައި ބުނެފައިވަނީ އެޓްލެޓިކޯގައި ތިބީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ކަމަށާއި އެއީ އޭނާގެ ޓީމު ކަމަށެވެ. އެޓްލެޓިކޯގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްއިން ގްރީޒްމަންގެ މި ޓްވީޓް ރީޓްވީޓްކުރިއެވެ.

އެޓްލެޓިކޯއާއެކު ގްރީޒްމަން އައު ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އޭނާ ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރިއެވެ. އެގޮތުން އެކްލަބްގެ ރައީސް ވެސް ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ގްރީޒްމަންއާ މަޝްވަރާކުރިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެޓްލެޓިކޯއިން ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ފީފާގައި ވެސް އެދުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ފީފާއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ލެމާރ އެޓްލެޓިކޯއާ ގުޅޭނީ 60 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ބާސާގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްއިން ވެސް ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ގްރީޒްމަން އެޓްލެޓިކޯގައި މަޑުކުރުމަށް ނިންމިއިރު އޭނާ ވަނީ އެޓްލެޓިކޯއާއެކު ކާމިޔާބު ނުހޯދޭތީ އެހެން ކްލަބަކަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ.

ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ ފޯވާޑް ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް ދޫކޮށް އެޓްލެޓިކޯއަށް ބަދަލުވެފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ގްރީޒްމަން ވަނީ މި ނިމުނު ސީޒަނުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެޓްލެޓިކޯއާއެކު ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ގްރީޒްމަން ވަނީ އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 48 މެޗުގައި މި ސީޒަނުގައި 29 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ގްރީޒްމަންގެ އިތުރުން އެޓްލެޓިކޯއިން ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ލޫކަސް ހަނާންޑޭޒްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވެސް އައުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ސޮއިކުރާ އައު ކޮންޓްރެކްޓާއެކު އޭނާ 2024 ވަނަ އަހަރު އަންނަންދެން އެޓްލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މޮނާކޯއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ތޯމަސް ލެމާރ ވެސް ވަނީ އެ ޓީމަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފައެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އޭނާ އެ ކްލަބާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު އެޓީމުގެ މެޑިކަލް އަދި މިހާތަނަށް ލެމާރ ފުރިހަމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ތިން ކުޅުންތެރިން ވެސް މިވަގުތު ތިބީ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމާއެކުއެވެ. އެޓްލެޓިކޯއިން ވަނީ ފްރާންސްގެ ސްކޮޑް ކޭމްޕް ކޮށްފައިވާ ތަނަށް މި ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް އެޓީމުގެ އޮފިޝަލުން ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް