19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޓޫރިޒަމް ތަފާސް ހިސާބު

މިދިޔަ މަހު ޓޫރިސްޓުން އައި މިންވަރުވެސް ދަށަށް

  • މިދިޔަ މޭމަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް 92913 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 15:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 0.6 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 0.6 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ މޭމަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް 92913 މީހުން އައިސްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި އައި 93491 މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު 0.6 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ.

ޓޫރިޒަމް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެޕްރީލް މަހުވެސް ޓޫރިސްޓުން އައި މިންވަރު ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ. އެޕްރީލް މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރާއްޖެއަށް 119713 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. 

މޭމަހު މަހު އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައި ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ޗައިނާއިން އައިސްފައިވަނީ 16،927 މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު 23225 މީހުން އައިސްފައިވެ އެވެ. މިއީ 27.1 ޕަސެންޓުގެ ދަށްވުމެކެވެ. ނަމަވެސް ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރު ވެފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް