26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ލެކިއުޓް

ޖީބަށް ލުއި ހިމަ ވޮލެޓެއް ލެކިއުޓް އިން ތައާރަފުކޮށްފި

  • ބެލްރޯއިގެ ވޮލެޓަކީ ޖީބަށް ލުއި ހިމަ ވޮލެޓެއް
  • ބެލްރޯއި ވޮލެޓްސް މިހާރު ދުނިޔޭގެ 100 އެތައް ގައުމަކުން ލިބެން ހުރޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 14:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  5. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު


ބެލްރޯއި ބްރޭންޑްގެ ލެދަރ ވޮލެޓް... -- އާކައިވް

އޮރިޖިނަލް ސެންޓްގެ ވިޔަފާތި ކުރަމުން އަންނަ ލެކިއުޓް އިން ބެލްރޯއި ބްރޭންޑްގެ ލެދަރ ވޮލެޓް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ލެކިއުޓުން ބުނި ގޮތުގައި ބެލްރޯއިގެ ބޭނުމަކީ ވޮލެޓްގަ ބަހައްޓަންޖެހޭ ރުފިޔާ އާއި، ކާޑާއި އަދިވެސް އެހެން ސާމާނުގެ އަދަދު މަދުނުކޮށް، ޖީބަށްލުއި އަދި ހިމަ ވޮލެޓެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުންފުނިން ވަނީ އެތައް ދުވަހެއްގެ ތަހުލީލު ޑިޒައިން ކުރުމުގަ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ބެލްރޯއި ވޮލެޓް މިހާރު ދުނިޔޭގެ  100  އެތައް ޤައުމަކުން ލިބެން ހުރެއެވެ.

ވޮލެޓްގެ އިތުރުން ކްލަޗް، ދަބަސް، ކާޑް ހޯލްޑަރ، ޕާސްޕޯޓް ސްލީވް، ތަޅުދަނޑި ކަވަރު އަދި ފަންސުރު ފޮށި ވެސް ބެލްރޯއި އިން އުފައްދާ މި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެސް ތަފާތު ކުލަތައް ހުރުމުން، ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކުލަ އަދި ޑިޒައިން ޙިޔާރު ކުރެވެއެވެ.

ބެލްރޯއިގެ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވޮލެޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ލިބެން ހުންނާނީ ލެކިއުޓް ފްލެގްޝިޕް ސްޓޯރ މަޖީދީމަދު، ލެކިއުޓް.ކޮމް، އަދި ލެކިއުޓް އެޕް އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް