19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ލެކިއުޓް

ޖީބަށް ލުއި ހިމަ ވޮލެޓެއް ލެކިއުޓް އިން ތައާރަފުކޮށްފި

  • ބެލްރޯއިގެ ވޮލެޓަކީ ޖީބަށް ލުއި ހިމަ ވޮލެޓެއް
  • ބެލްރޯއި ވޮލެޓްސް މިހާރު ދުނިޔޭގެ 100 އެތައް ގައުމަކުން ލިބެން ހުރޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 14:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


ބެލްރޯއި ބްރޭންޑްގެ ލެދަރ ވޮލެޓް... -- އާކައިވް

އޮރިޖިނަލް ސެންޓްގެ ވިޔަފާތި ކުރަމުން އަންނަ ލެކިއުޓް އިން ބެލްރޯއި ބްރޭންޑްގެ ލެދަރ ވޮލެޓް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ލެކިއުޓުން ބުނި ގޮތުގައި ބެލްރޯއިގެ ބޭނުމަކީ ވޮލެޓްގަ ބަހައްޓަންޖެހޭ ރުފިޔާ އާއި، ކާޑާއި އަދިވެސް އެހެން ސާމާނުގެ އަދަދު މަދުނުކޮށް، ޖީބަށްލުއި އަދި ހިމަ ވޮލެޓެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުންފުނިން ވަނީ އެތައް ދުވަހެއްގެ ތަހުލީލު ޑިޒައިން ކުރުމުގަ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ބެލްރޯއި ވޮލެޓް މިހާރު ދުނިޔޭގެ  100  އެތައް ޤައުމަކުން ލިބެން ހުރެއެވެ.

ވޮލެޓްގެ އިތުރުން ކްލަޗް، ދަބަސް، ކާޑް ހޯލްޑަރ، ޕާސްޕޯޓް ސްލީވް، ތަޅުދަނޑި ކަވަރު އަދި ފަންސުރު ފޮށި ވެސް ބެލްރޯއި އިން އުފައްދާ މި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެސް ތަފާތު ކުލަތައް ހުރުމުން، ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކުލަ އަދި ޑިޒައިން ޙިޔާރު ކުރެވެއެވެ.

ބެލްރޯއިގެ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވޮލެޓް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ލިބެން ހުންނާނީ ލެކިއުޓް ފްލެގްޝިޕް ސްޓޯރ މަޖީދީމަދު، ލެކިއުޓް.ކޮމް، އަދި ލެކިއުޓް އެޕް އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް