25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ުސައުދީ އަރަބިއްޔާ

ސައުދީގެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއިބެހޭ އިދާރާގެ ވެރިޔާ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

  • 2017 ވަނަ އަހަރު ސައުދީގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 2200 ހަރަކާތް ހިންގާފައިވޭ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 02:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ސައުދީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިއުޒިކް ޝޯއެއްގެ ތެރެއިން. ސައުދީއިން ދަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. -- އޭއެފްޕީ

ސައުދީ އަރަބިއްުޔާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ބެހޭ އިދާރާ، ޖެނެރަލް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެރިޔާ، އަޙުމަދު ބިން އަޤީލް އަލް ޚާތިބް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމާއިގުޅޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖެނެރަލް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމަށް ޚާތިބް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު، ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް އަޒީޒް އަލް ސައުދުގެ އަމުރުފުޅަކުން ޚާތިބް މަޤާމުން ވަކިކުރި ނަމަވެސް، އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެކަމެއް ސައުދީގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރު ސައުދީގެ ޖެނެރަލް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ވަނީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 2200 ހަރަކާތް ހިންގާފައެވެ. އަދި އެ އިދާރާއިން ދަނީ މި އަހަރު ޖުމްލަ 50،000 އެފަދަ ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް 64 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް