19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: ފަހު ވަގުތު ކޭން ޖެހި ލަނޑުން އިނގިރޭސިވިލާތް މޮޅުވެއްޖެ

 • ޓިއުނީޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިނގިރޭސިވިލާތް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ކެޕްޓަން ކޭން
 • މި ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްއިން ވަނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕެނަމާ ބަލިކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 01:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ކޭން ލަނޑު ޖެހުމާއެކު އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިން އޭނާއާއިއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ - ހެރީ ކޭން ވަނީ މިހާތަނަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުޅުނު 25 މެޗުގައި 15 ލަނޑު ޖަހާފަ -- ފީފާ

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ޖެހި ލަނޑާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތް މެޗުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވޮލްގޮގްރަޑްގައި ހުންނަ ވޮލްގޮގްރަޑް އެރީނާގައި ޓިއުނީޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިނގިރޭސިވިލާތް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމެޗުގެ ކުރިން މި ދެ ޓީމު ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅެފައިވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބޭއްވި ވާރލްޑް ކަޕްގައެވެ. އެ މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. މި މެޗާއި އިނގިރޭސިން ކުރިމަތިލިއިރު އެޓީމު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް އަތުން ވާރލްޑް ކަޕްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން އިނގިރޭސިންގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. މި މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އިނގިރޭސިންނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެގައުމުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭންއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ޓިއުނީޝީއާއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ކީޕަރު ދަނޑުން ބާލަން ޖެހުމެވެ.

އިނގިރޭސި ކުޅުންތެރިން ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ އުފައްދަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެކުޅުންތެރިންނަށް މިހަމަލާތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓިއުނީޝިއާއިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެގައުމަށް ޖަހައިދިނީ ފަރްޖާން ސަސީއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޖެސޭ ލިންގާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ޓިއުނީޝިއާގެ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެއޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ޓިއުނީޝިއާއިން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޓީމުގެ ފޯވާޑުންނަށް މާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މި މެޗުގައި އިނގިރޭސިން މޮޅުވި ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޖަހައިދިނީވެސް ކޭންއެވެ.

މި މެޗުގައި ކުޅުން ނުކުތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަކީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގައި ސްވިޑެންއާ ދެކޮޅަށް އެގައުމު ކުޅުނު މެޗުގައި ނުކުތް ފުރަތަމަ އެގާރާއިގެ ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕަކަށް ނެރުނު އެގައުމުގެ އެންމެ ޒުވާން ފުރަތަމަ އެގާރައެވެ. މި މެޗުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު ކޭން ވެގެންދިޔައީ ޑިއޭގޯ ފޯލާންގެ ފަހުން އެއް މެޗެއްގައި ދެ ކީޕަރަކާއި ދެކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްއިން ވަނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވާރލްޑް ކަޕްގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ޕެނަމާ ބަލިކޮށްފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ދެކޮޅަށް ޓިއުނީޝިއާ ނުކުންނައިރު އިނގިރޭސިވިލާތް ނުކުންނާނީ ޕެނަމާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް